Gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers van de mobiele Catalogus-app voor AppLink
 
 1. Deel 1 Algemene voorwaarden
 2. Deel 2 Privacyverklaring App-catalogus van Ford
 3. Deel 3 Specifieke voorwaarden per land

Ingangsdatum: 24 juli 2014

Deel 1 - Voorwaarden

1. Algemene informatie 

Deze applicatie ("App") is eigendom van Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, Verenigde Staten van Amerika (hierna "Ford") en de inhoud op de App is eigendom van Ford of diens aanverwante bedrijven en door aanverwante bedrijven en derden die informatie op de App publiceren via een licentie van Ford, maar waarvoor Ford niet direct verantwoordelijk is. Lees deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat wanneer u specifieke elementen van de App gebruikt, vormen ze de volledige overeenkomst met betrekking tot de App en vormen ze de wettelijk bindende voorwaarden van uw bezoek aan deze App. Deze Voorwaarden gelden voor alle personen die deze App gebruiken, ongeacht uw mate van deelname. Het gebruik van deze App door werknemers van Ford, inclusief contractueel, agentschap en aanvullend, is volledig vrijwillig en heeft geen invloed op uw tewerkstelling. De tijd die wordt gespendeerd aan het gebruik van de App buiten de werkuren wordt niet gecompenseerd. Als u vragen hebt, praat er dan over met uw leidinggevende voordat u deze App downloadt of voordat u zich ervoor registreert. 

Om deze App te gebruiken, moet u de juridische bepalingen waaronder de App wordt aangeboden accepteren, inclusief Deel 1 - Algemene voorwaarden, Deel 2 - Privacyverklaring App-catalogus van Ford ("Privacyverklaring") en Deel 3 - Specifieke voorwaarden per land (indien van toepassing). Samen vormen Deel 1, Deel 2 en Deel 3 de "Voorwaarden". De Algemene voorwaarden in Deel 1 en de Privacyverklaring in Deel 2 gelden voor de App tenzij ze specifiek worden gewijzigd door de Specifieke voorwaarden per land in Deel 3. In zoverre als de Algemene voorwaarden of de Privacyverklaring in strijd zijn met de Specifieke voorwaarden per land, gelden de Specifieke voorwaarden per land in het toepasselijke Land. Door deze App te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u de Voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en accepteert en bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent of een ontvoogde minderjarige, of beschikt over de wettelijke toestemming van een ouder of voogd, en dat u volledig bekwaam en bevoegd bent om de bepalingen, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, voorstellingen en garanties in deze Voorwaarden aan te gaan, en dat u deze Voorwaarden kunt naleven. U erkent dat deze Voorwaarden een bindende en afdwingbare overeenkomst tussen u en Ford zijn. We erkennen dat uw leverancier van de app store geen partij is in deze overeenkomst maar gaan ermee akkoord dat deze leverancier en diens dochterondernemingen derde begunstigden van de Voorwaarden in deze overeenkomst zijn, waardoor uw leverancier van de app store en diens dochterondernemingen het recht krijgen (en worden geacht het recht te accepteren) deze Voorwaarden af te dwingen ten opzichte van u als de eindgebruiker van de App. Door deze App te gebruiken, gaat u er ook mee akkoord dat u deze App niet voor enig doel zal gebruiken dat onwettig is of in strijd is met deze Voorwaarden. 

Ford en diens aanverwante ondernemingen behouden zich het recht voor deze Voorwaarden af en toe te wijzigen zonder u daarvan kennisgeving te bieden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, hebt u geen andere keuze dan het gebruik van deze App stop te zetten. Verder gebruik van deze App na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen zal erop wijzen dat u dergelijke wijzigingen erkent en akkoord gaat gebonden te zijn aan de Voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Ford kan de App te allen tijde en zonder kennisgeving gedeeltelijk of volledig stopzetten en is niet verplicht enige publicatie of opmerking bij te houden of te retourneren. Als u niet akkoord gaat met enige van deze Voorwaarden, gebruik de App dan niet. 

2. Vergoedingen

U bent verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen die u moet betalen met betrekking tot uw gebruik van deze App. De provider van uw mobiele telefoon kan u toegangs- of datakosten aanrekenen voor uw gebruik van diens services met betrekking tot datatransmissie. Neem contact op met uw dataprovider voor informatie over tarieven voor dataverkeer.

3. Systeemvereisten / updates / wijzigingen / annulering

Het gebruik van deze App vereist een compatibele mobiele telefoon of draagbaar apparaat dat compatibel is met de App, internettoegang (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn) en bepaalde software (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn) en hiervoor kunnen af en toe updates of upgrades verkregen moeten worden. Omdat het gebruik van de App hardware, software en internettoegang vereist, kan uw vermogen om de App te gebruiken worden beïnvloed door de prestaties van deze factoren. Internettoegang met hoge snelheid is ook ten zeerste aanbevolen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor dergelijke systeemvereisten, die af en toe kunnen worden gewijzigd. Deze App maakt geen deel uit van een ander product of aanbod, en geen aankoop of huur (indien van toepassing) of het verkrijgen van een ander product zal worden beschouwd als voorstelling of garantie van uw toegang tot de App.

De versie van de App-software kan af en toe worden geüpgraded om ondersteuning voor nieuwe functies en services toe te voegen, de App te verbeteren en verder te ontwikkelen, wat kan gebeuren in de vorm van oplossingen van bugs, verbeterde functies, nieuwe softwaremodules en compleet nieuwe versies. Als u automatische updates hebt toegestaan, gaat u ermee akkoord dergelijke updates te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van deze App. U erkent dat uw leverancier van de app store geen enkele verplichting heeft om u enige onderhouds- of ondersteunende services te bieden met betrekking tot deze App. 

In zoverre als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Ford zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de werking van deze App en delen van deze App te allen tijde en zonder enige kennisgeving aan u te wijzigen, te verbeteren, te corrigeren, aan te passen, op te schorten, stop te zetten of permanent te annuleren, zonder enige verplichtingen. Uw gebruik van deze App nadat eventuele wijzigingen zijn gepubliceerd, wordt beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Tijdens onderbrekingen voor onderhoud en op andere momenten kan de App niet beschikbaar zijn. 

4. Gebruikersbeheer en verwijderen 

Methodes voor verwijderen zijn afhankelijk van uw apparaat. Om deze App te verwijderen, gebruikt u de toepassing voor applicatiebeheer die bij uw apparaat is geleverd of raadpleegt u de handleiding bij uw apparaat ter referentie.

5. App en prijzen in de Verenigde Staten 

Ford geeft deze App uit vanuit Michigan, Verenigde Staten van Amerika ("VS"). U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, juridische documenten, rechtszaken, enz. in het Engels zullen zijn. Materiaal en informatie geleverd op of via de App, inclusief maar niet beperkt tot prijzen, functies, producten of services, kunnen niet geschikt zijn voor of beschikbaar zijn buiten de VS. Indien u kiest om de App buiten de VS te openen, doet u dat op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord alle wetgeving, beperkingen en regelgeving over uitvoer en wederuitvoer van uw overheid met betrekking tot uw gebruik van de App na te leven. Bovendien, omdat Ford is gevestigd in de VS, vertegenwoordigt en garandeert u dat (i) u zich niet in een land bevindt waarop een embargo van de overheid van de VS rust, of dat door de overheid van de VS is aangeduid als een land dat "terroristen steunt", en (ii) dat u niet op enige lijst van de overheid van de VS met verboden of beperkte partijen staat. 

Indien voertuigen worden afgebeeld in deze App, vormt dat geenszins een aanbieding om voertuigen van Ford te kopen of te verkopen of om financiering of leasing aan te bieden. Alle prijzen, productspecificaties en alle andere informatie die wordt weergegeven in deze App is alleen ter informatie, kan te allen tijde worden gewijzigd zonder verplichting, kan variëren van regio tot regio en kan niet helemaal actueel of accuraat zijn. De meeste prijzen van de VS verwijzen naar de Basisprijs van de Fabrikant ("Basisprijs", soms ook "Basis FVVP" genoemd) en zijn, tenzij anderszins aangegeven, exclusief kosten op de bestemming en leveringskosten, eventuele toepasselijke belastingen, eventuele toepasselijke kosten, zoals eigendoms- en registratiekosten, of milieukosten of -tarieven, eventuele specifieke kosten van de industrie, eventuele toepasselijke kortingen of bonussen voor consumenten, en de kosten van eventuele opties die door dealers worden toegevoegd. Optionele uitrusting is niet opgenomen, tenzij dat specifiek is aangegeven. Elke berekening van enige voorwaarden voor prijs, belasting, bonus, lease of financiering is alleen ter referentie, is een schatting en kan niet helemaal accuraat zijn. Individuele dealers leggen de werkelijke transactieprijs vast. Neem contact op met een dealer naar keuze voor de werkelijke prijs van elk voertuig en eventuele toepasselijke voorwaarden en bepalingen die kunnen gelden.

6. Afbeelding van voertuigen

Alle voertuigen die in deze App worden afgebeeld, zijn alleen voor algemene illustratiedoeleinden. Afgebeelde voertuigen zijn meestal een voorbeeldvoertuig van hetzelfde modeljaar. De werkelijke voertuigen die op uw markt worden aangeboden, kunnen verschillend zijn. Details van een geselecteerd voertuig kunnen verschillen van het afgebeelde voertuig, afhankelijk van de functies die u kiest. De beschikbaarheid van voertuigen kan beperkt zijn en afgebeelde voertuigen kunnen niet beschikbaar zijn in alle markten. Ford behoudt zich het recht voor alle details met betrekking tot specificaties, prijzen, componenten, kleuren en beschikbaarheid van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

7. Informatie over derden

Deze App kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Ford, inclusief maar niet beperkt tot links naar websites voor dealers van Ford (Websites van Derden). Ford heeft geen controle over en, in zoverre als door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, accepteert geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacybeleid of praktijken van enige Websites van Derden. Bovendien zal en kan Ford de inhoud van enige Website van Derden niet censureren of bewerken. Als u op links klikt, ontheft u Ford expliciet van enige en alle aansprakelijkheid als gevolg van uw gebruik van enige Website van Derden, of van de inhoud van enige Website van Derden. Wanneer u een Website van Derden gebruikt, moet u zich bewust zijn wanneer u de App van Ford verlaat en de voorwaarden en bepalingen en het privacybeleid lezen van elke Website van Derden die u bezoekt.

8. Beperkte licenties

Tenzij en in zoverre als anderszins vermeld, zijn de App en het Materiaal (inclusief vorige, huidige en toekomstige versies) en alle inhoud in, op of die anderszins deel uitmaakt van de App en/of het Materiaal het eigendom van, beheerd door of in licentie gegeven door Ford, diens dochterondernemingen of aanverwante ondernemingen. De inhoud van de App en het Materiaal, inclusief de selectie, coördinatie en schikking van de App en het Materiaal, is beschermd door wereldwijde auteursrechten, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten, wetten en voorzieningen in verdragen, ongeacht of er al dan niet een kennisgeving van auteursrecht of andere markering van eigendom aanwezig is. U gaat ermee akkoord alle wereldwijde auteurswetgeving na te leven bij het gebruik van deze App en dit Materiaal en elk ongeoorloofd kopiëren van het Materiaal te voorkomen. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld staat, geeft Ford u geen uitdrukkelijk of impliciet recht volgens enig patent, handelsmerk of auteursrecht.

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden blijft naleven, geeft Ford u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze App en het Materiaal te openen, te bekijken, te gebruiken, weer te geven en te beluisteren, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten, eigendom en belangen in de App en het Materiaal die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegewezen in deze Voorwaarden, zijn voorbehouden aan Ford en diens dochterondernemingen en aanverwante ondernemingen en/of diens licentiehouders. U gaat ermee akkoord de verklaringen van eigendom of geldigheid van de rechten van Ford in het Materiaal op deze App niet te betwisten.

Deze Voorwaarden gelden vanaf de datum waarop u deze App installeert en totdat deze door u (wanneer u deze App verwijdert) of Ford worden beëindigd. Ford kan elk recht en alle rechten en toestemming die u hebt op elk moment opschorten of beëindigen voor elke reden. Als u de Voorwaarden schendt, worden uw rechten volgens dit Deel onmiddellijk beëindigd en kan Ford uw toegang tot de App beëindigen zonder kennisgeving en zonder terugbetaling van de vergoeding, indien van toepassing.

Elk recht of elke toestemming die u werd gegeven door Ford, is onderworpen aan de volgende verplichtingen en beperkingen:

 1. u moet, op alle gedownloade kopieën van het Materiaal, alle kennisgevingen van auteursrecht en andere kennisgevingen van eigendom in het Materiaal bijhouden;
 2. u mag het Materiaal op geen enkele manier kopiëren, opnieuw (af)drukken, verdelen, vertalen, geschikt maken voor een bepaalde architectuur, publiceren, onder licentie geven, toewijzen, overdragen, verkopen, leasen of anderszins distribueren of dit reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden;
 3. u mag de App, Materiaal of onderliggende gegevens niet commercieel exploiteren, noch toestaan dat derden dat doen in uw naam, inclusief zonder beperking, aanmaken van afgeleide werken van het Materiaal, gebruiken van data mining, robots of soortgelijke verzameling van gegevens en tools voor extractie van het Materiaal, een database aanmaken, het Materiaal van de App of websites of een deel van het Materiaal systematisch downloaden of opslaan, enig deel van het Materiaal koppelen of framen, enige broncode of structuur van het Materiaal of de App of een deel ervan te extraheren of afleiden of proberen te extraheren of af te leiden via reverse engineering, demontage, decompilatie of op een andere manier;
 4. u mag het Materiaal niet overdragen aan een andere persoon, tenzij voor het persoonlijke, niet-commerciële gebruik van die andere persoon en tenzij u hem/haar kennisgeving geeft van, en hij/zij akkoord gaat om de verplichtingen in het kader van deze Voorwaarden en bepalingen te accepteren;
 5. u mag de App of het Materiaal niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die onwettig, bedreigend, schadelijk, gemeen, eerrovend, lasterlijk, misleidend, frauduleus, de privacy van een ander schendend, onrechtmatig is of expliciete of grafische beschrijvingen bevat, noch mag u een persoon of groep personen beledigen, bedreigen, in opspraak brengen of intimideren op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
 6. u mag de App of het Materiaal niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die een persoon, bedrijf of entiteit imiteert, inclusief Ford, diens aanverwante bedrijven of aanverwante derden, en de werknemers en agenten van deze bedrijven;
 7. u mag de servers of netwerken van Ford niet hinderen, proberen te hinderen, onderbreken of proberen te onderbreken, noch de toegang tot enig netwerk of veiligheidsvereisten, beleid, richtlijnen, procedures of reglementering van Ford niet naleven;
 8. u mag de App of het Materiaal niet gebruiken als een manier om gedrag te uiten dat de reputatie of goodwill van Ford in een slecht daglicht zet, verdacht maakt of devalueert, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Ford; en
 9. u mag de App of het Materiaal niet gebruiken met andere inhoud of op een manier die samen gaat met inhoud voor volwassenen of illegale activiteiten, gokken of de verkoop van tabak of alcohol promoot.
 10. Als u niet de persoon bent die de factuur betaalt van de mobiele telefoon of het draagbare apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot de App, wordt ervan uitgegaan dat u toestemming hebt gekregen van de persoon die de factuur betaalt om de App of Functies te gebruiken.

9. Overige voorwaarden/beperkingen

ATTENTIE: ENIGE POGING DOOR EEN PERSOON OM ENIGE APP OF WEBAPP OPZETTELIJK TE BESCHADIGEN, TE KNOEIEN MET HET PROCES VAN INDIENEN OF DE LEGITIEME PROFESSIONELE ACTIVITEITEN VAN FORD ANDERSZINS TE ONDERMIJNEN KAN EEN SCHENDING VAN DE STRAFRECHTELIJKE EN BURGERRECHTELIJKE WETGEVING INHOUDEN EN INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT FORD ZICH HET RECHT VOOR SAMEN TE WERKEN VOOR DE VERVOLGING VAN DERGELIJKE PERSOON/PERSONEN EN EEN BEROEP TE DOEN OP ALLE MOGELIJKE REMEDIES IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING.

Deze App is bedoeld als hulpmiddel voor personen die interesse hebben in de producten, projecten en initiatieven van Ford Motor Company. Dit is niet de plaats om vragen over of problemen met garantie of klantenservice of door Ford Motor Company verkochte producten te richten. Als u een vraag hebt over een product van Ford Motor Company, neem dan contact op met het Customer Relationship Center van Ford en bel naar 800-392-3673 in de Verenigde Staten of 800-565-3673 in Canada tijdens de normale werkuren.

10. Kennisgeving van handelsmerk

De naam Ford en alle handelsmerken en logo's op deze App zijn eigendom of worden onder licentie gebruikt door Ford. Deze handelsmerken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, merknamen van producten (bijv. Ford, Lincoln, Motorcraft), namen van voertuigmodellen (bijv. Mustang, Fiesta, Focus), slogans (bijv. Built Ford Tough) en logo's en emblemen. Ongeoorloofd gebruik van enig handelsmerk dat wordt weergegeven in deze App, is ten strengste verboden.

11. Aangestelde vertegenwoordiger voor kennisgeving van auteursrechten

Ford reageert op kennisgevingen van vermoede schendingen van auteursrechten volgens de procedure in de U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Als u vindt dat enige inhoud in deze App in strijd is met uw auteursrechten, neem dan contact op met de aangestelde vertegenwoordiger van Ford om dergelijke kennisgevingen schriftelijk als volgt te ontvangen:

Aangestelde vertegenwoordiger:

DMCA-vertegenwoordiger

330 Town Center Dr., Suite 800

Dearborn, Michigan 48126

E-mailadres: DMCA@Ford.com

Fax: 313-322-7162

Vermeld het volgende in uw bericht:

(i) Uw fysieke of digitale handtekening.

(ii) Identificatie van het werk onder auteursrecht dat volgens u is geschonden, of indien er meerdere werken onder auteursrecht zijn, een representatieve lijst van dergelijke werken.

(iii) Identificatie van het materiaal dat volgens u een schending betekent, en redelijkerwijs voldoende informatie zodat wij het materiaal kunnen vinden.

(iv) Redelijkerwijs voldoende informatie zodat wij contact met u kunnen opnemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.

(v) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover de klacht gaat niet is toegestaan door uzelf of door de wetgeving.

(vi) Een verklaring dat de informatie in uw kennisgeving accuraat is.

Indien het bericht door iemand anders in uw naam wordt ingediend, moet het bericht eveneens een verklaring bevatten dat, op straffe van meineed, de indiener in uw naam handelt. U erkent dat indien u niet voldoet aan alle vereisten van de bovenstaande paragraaf, uw DMCA-kennisgeving niet geldig kan zijn. Zie 17 U.S.C.§ 512 voor meer informatie over de DMCA en DMCA-kennisgevingen.

12. Schadeloosstelling

Door deze App te gebruiken, gaat u ermee akkoord Ford en diens dochterondernemingen en aanverwante ondernemingen, hun respectievelijke verdelers, dealers, dealerverenigingen en reclame- en promotiebureaus, samen met hun respectievelijke werknemers, agenten, directeurs, medewerkers en aandeelhouders, te verdedigen en schadeloos te stellen van alle aansprakelijkheden, vorderingen, schadevergoedingen en uitgaven (inclusief alle redelijke juridische kosten) als gevolg van uw gebruik van deze App, en/of uw schending of vermoede schending van deze Voorwaarden, en/of uw schending of vermoede schending van enig patent, auteursrecht, eigendoms- of andere rechten van derden. 

Ford behoudt zich het recht voor om het exclusieve verweer en controle over elke zaak onderworpen aan schadeloosstelling door u aan te nemen, en in dergelijk geval gaat u ermee akkoord mee te werken aan het verweer van Ford voor dergelijke vordering. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw leverancier van de app store geen verantwoordelijkheid of verplichting heeft in het onderzoek, het verweer, de schikking of het ontslaan van een vordering van een derde omwille van schending van het intellectuele eigendom.

13. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ford kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie aan te passen. U bent gebonden aan dergelijke aanpassingen en moet dan ook af en toe een bezoek brengen aan deze pagina om de huidige Voorwaarden te controleren. DEZE VOORWAARDEN GELDEN ALLEEN VOOR DEZE APP, VOOR ANDERE WEBSITES AANGEBODEN DOOR FORD OF DIENS AANVERWANTE ONDERNEMINGEN KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN GELDEN DAN DE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE APPS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEZEN EN BEGRIJPEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE APPS.

Deze App en alle informatie erin wordt alleen ter informatie aangeboden in de huidige staat ("as is") en zoals beschikbaar is en kan technische, typografische of andere fouten bevatten. In bepaalde gebieden kan de aangeboden informatie een mening of beoordeling vormen. Ford, informatieverstrekkers en hun vertegenwoordigers bieden geen enkele garanties, vertegenwoordigingen of waarborgen, expliciet noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid, de werking van de App, de informatie, het Materiaal, inhoud, beschikbaarheid en producten. In zoverre als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Ford alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel, af. Indien deze App niet zou voldoen aan enige toepasselijke garantie, kunt u uw leverancier van de app store op de hoogte brengen, en kan deze de aankoopprijs van de App aan u terugbetalen en, in zoverre als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, houdt dit geen enkele andere verplichting in met betrekking tot de App. U erkent dat uw leverancier van de app store niet verantwoordelijk is of zal zijn voor de behandeling van enige vorderingen door uzelf of een derde partij met betrekking tot de App of uw gebruik of bezit van de App, inclusief maar niet beperkt tot: (i) vorderingen van productaansprakelijkheid; (ii) enige vordering dat de App niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende eis; en (iii) vorderingen volgens de wetgeving ter bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN MEDEWERKERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, BOVENLIGGENDE ONDERNEMINGEN, AANVERWANTE ONDERNEMINGEN, AANDEELHOUDERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN VAN FORD ALLE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DEZE APP EN UW GEBRUIK ERVAN AF. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ACCEPTEREN FORD, DIENS INFORMATIEVERSTREKKERS EN HUN AGENTEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (I) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD, (II) PERSOONLIJKE LETSELS OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN OM HET EVEN WELKE AARD, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE APP, (III) ENIGE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE ERIN IS OPGESLAGEN, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN TRANSMISSIE VAN OF NAAR ONZE APP, (V) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF SOORTGELIJK DIE KUNNEN WORDEN DOORGESTUURD NAAR OF VIA ONZE APP DOOR ENIGE DERDE PARTIJ, EN/OF (VI) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ELKE AARD, OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPUBLICEERD, VERZONDEN VIA E-MAIL, DOORGESTUURD OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE APP. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING GEEFT FORD GEEN GARANTIES, TOESTEMMING, WAARBORGEN EN ACCEPTEERT FORD GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF SERVICE DIE IS GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE APP, OF ENIGE WEBSITE OF APP WAARNAAR EEN HYPERLINK VERWIJST, OF DIE WEERGEGEVEN WORDT IN ENIGE BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE, EN FORD ZAL GEEN PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET BEWAKEN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN UZELF EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF SERVICES. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF SERVICE VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U NAAR BESTE INSCHATTINGSVERMOGEN HANDELEN EN VOORZICHTIG ZIJN WAAR DAT NODIG IS. NOCH FORD, NOCH INFORMATIEVERSTREKKERS OF HUN AGENTEN BIEDEN ENIGE WETTELIJKE, BELASTINGS-, MEDISCHE, ADVISERENDE, BOEKHOUDKUNDIGE, INVESTERINGS-, FINANCIËLE OF ANDERE PROFESSIONELE SERVICES OF ADVIES.

Dit deel heeft geen invloed op, en is niet bedoeld om invloed te hebben op, enige rechten die een consument heeft en die niet kunnen worden uitgesloten volgens de toepasselijke consumentenwetgeving. In zoverre als bij wet is toegestaan, is enige aansprakelijkheid van Ford, diens medewerkers, directeurs, werknemers, gerelateerde entiteiten, aanverwante ondernemingen, aandeelhouders, vertegenwoordigers of agenten voor enige inbreuk op dergelijke rechten beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs die voor deze App is betaald.

14. Diversen

Deze Voorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat wanneer u specifieke elementen van deze App gebruikt, vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot de App en enige services, en hebben voorrang op alle voorafgaande en huidige communicatie, in elektronische, mondelinge of schriftelijke vorm, tussen u en ons met betrekking tot de app of de services aangeboden op de App. Deze App wordt uitgegeven vanaf de kantoren van Ford in de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij en in zoverre als de lokale wetgeving anderszins eist, worden deze Voorwaarden beheerd door, en zijn ze opgesteld conform, de wetten van de Staat Michigan, behalve met betrekking tot enige strijdige voorzieningen in de wetgeving waarbij de toepassing van een ander rechtsgebied zou zijn vereist. Indien een rechtbank bepaalt dat enige bepaling of voorwaarde in deze Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt dergelijke voorwaarde geëlimineerd en blijven de resterende bepalingen en voorwaarden geldig. Indien Ford enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt dat geenszins enige afwijzing van dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank in een bevoegd rechtsgebied ongeldig wordt bevonden, gaan de partijen niettemin akkoord dat de rechtbank ernaar moet streven de bedoelingen van de partijen te doen gelden zoals weerspiegeld in de bepaling, en blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden geldig. Tenzij de lokale wetgeving anderszins voorschrijft, moeten alle rechtszaken als gevolg van of met betrekking tot deze Voorwaarden aanhangig worden gemaakt bij de Federale of Staatsrechtbanken in Wayne County, Michigan, VS. Indien u vragen, opmerkingen of vorderingen hebt met betrekking tot deze App, kunt u contact met ons opnemen via uw lokale contactgegevens, die te vinden zijn op deze website: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, of door ons in de VS te contacteren op:

 

 

15. Door de gebruiker gegenereerde inhoud

Indien deze Applicatie u toelaat informatie naar Ford te versturen ("Inzendingen door gebruiker"), begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat uw Inzendingen door gebruiker niet vertrouwelijk door Ford zullen worden behandeld, behalve zoals hierin opgenomen met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie die u naar Ford verzendt en zoals hieronder verder beschreven. U alleen bent verantwoordelijk voor uw Inzendingen door gebruiker en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van uw Inzendingen door gebruiker. Aangezien uw Inzendingen door gebruiker openbaar kunnen worden weergegeven, kunnen vele mensen wereldwijd uw publicaties evenals eventuele opmerkingen die u geeft, zien. Ford deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijk identificeerbare informatie met derde partijen voor hun eigen gebruik zonder u een keuze te geven. Als u uw e-mailadres verzendt, gaat u ermee akkoord dat Ford en diens derde serviceleveranciers uw e-mailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen over uw Inzendingen door gebruiker of voor andere administratieve doeleinden. Voorbeelden van Inzendingen door gebruiker die niet in beschouwing worden genomen (Uitgesloten items) zijn:

(a) elk soort vertrouwelijke informatie;

(b) ideeën voor productstyling of design;

(c) ideeën voor productbenaming, slogan of logo's;

(d) voorstellen voor advertenties of marketing (reclameboodschappen, liedjes, enz.);

(e) zakelijke methodes of manieren om zaken te doen (herstructurering, overnames, enz.); en

(f) inzendingen die Ford, naar eigen goeddunken, om enige reden ongepast vindt (zoals inzendingen met scheldwoorden, expliciete seksuele taal, eerrovende opmerkingen, bedreigingen, enz.). 

16. Rechten van Ford voor Inzendingen door gebruiker

Door een Inzending door gebruiker in te zenden, geeft u Ford een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie (kan in licentie worden gegeven via meerdere lagen) om (a) uw Inzendingen door gebruiker (of enige wijziging daarvan) te gebruiken, te kopiëren, door te sturen, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te creëren, aan te passen, te combineren met andere ideeën of werken, te publiceren, te vertalen, openbaar uit te voeren en openbaar weer te geven, geheel of gedeeltelijk, in elk formaat of medium dat op dit moment bekend is of later wordt ontwikkeld en (b) uw Inzending door gebruiker te gebruiken (en toe te laten dat deze door anderen wordt gebruikt), op elke manier en voor elk doel (inclusief, zonder beperking, voor commerciële doeleinden) die Ford geschikt acht, naar diens eigen goeddunken (inclusief, zonder beperking, uw Inzending door gebruiker of enige wijziging daarvan, geheel of gedeeltelijk, te incorporeren in elk voertuig, technologie, product of service). Ford behoudt zich het recht voor advertenties weer te geven met betrekking tot Inzendingen door gebruiker en Inzendingen door gebruiker te gebruiken voor advertentie- en promotiedoeleinden. Door deze Voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u het recht van Ford om advertenties weer te geven met betrekking tot Inzendingen door gebruiker voor advertentie- en promotiedoeleinden) begrijpt en accepteert. Ford kan, maar is niet verplicht, Inzendingen door gebruiker vooraf te screenen of elk deel van de website via dewelke Inzendingen door gebruiker kunnen worden ingezonden, te bewaken. U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor al uw Inzendingen door gebruiker.

17. Advies 

Ford handelt niet in een adviserende hoedanigheid. We zijn niet verplicht u enige uitleg te geven over enige beslissing met betrekking tot uw Inzending door gebruiker. Dit geldt voor de oorspronkelijke publicatie of enige opmerkingen die u geeft, maar ook voor alles dat u later onthult, mondeling of schriftelijk. We accepteren geen enkele verplichting om u iets te vertellen wat we al wisten of ontdekt hebben sinds uw Inzending door gebruiker.

 

Back to top

Deel 2 - Privacyverklaring App-catalogus van Ford

1.  Algemene verklaring:

Ford Motor Company ("Ford", "ons", "onze", "het", "we", "wij") respecteert uw privacy en levert inspanningen om deze te beschermen. Deze privacyverklaring geeft uitleg over het beleid en de praktijken van Ford met betrekking tot online informatie over klanten. Via deze onthulling wil Ford u een mate van comfort en vertrouwen bieden in hoe het persoonlijke en andere informatie van klanten, die het verzamelt of die u via deze App levert, verzamelt, gebruikt en beveiligt, en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of problemen hebt. Wij hopen ten zeerste dat Ford, door uitleg te geven over onze praktijken voor de verwerking van gegevens, een langdurige vertrouwensband met u kan opbouwen. Door de App te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

2.  Informatie over onze organisatie en App en algemene praktijken voor het verzamelen van gegevens:

Deze Privacyverklaring geldt voor de App-catalogus van Ford. De App-catalogus van Ford wordt beheerd door een derde leverancier in naam van Ford Motor Company, afdeling Marketing, Sales en Service, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48126. 

Het zakelijk doel van deze App is u een catalogus te bieden van mobiele apps die beschikbaar zijn voor gebruik met de AppLink-technologie van Ford Motor Company in voertuigen, en is gekoppeld aan deze mobiele apps in app stores. 

Wanneer u deze applicatie gebruikt, kunnen leveranciers van analyses informatie verzamelen over uw gebruiksactiviteit doorheen de tijd.

Omdat er nog geen gemeenschappelijk begrip is van hoe andere "DNT"-signalen ("Do Not Track") dan cookies in webbrowsers kunnen worden geïnterpreteerd, reageert Ford Motor Company op dit moment niet op ongedefinieerde "DNT"-signalen aan diens websites in de VS.

De meeste browsers kunnen worden geconfigureerd om geen cookies te accepteren, maar dit kan voorkomen dat u toegang hebt tot bepaalde functies of services op onze sites.

3.  Verzamelde informatie:

Om u de App-catalogus van Ford aan te bieden en apps die geschikt zijn voor AppLink en beschikbaar zijn op uw markt weer te geven, zal de App het IP-adres van uw mobiele apparaat openen en gebruiken om de locatie van uw land en de taal die is ingesteld op het apparaat te bepalen, om u de beschikbare apps te kunnen bieden die kunnen worden gedownload in uw land en deze in de juiste taal weer te geven. Bovendien wordt een Order ID in de App geplaatst, zodat u telkens wanneer u teruggaat naar de database van de App-catalogus van Ford in onze gehoste cloudservice, de toepasselijke inhoud krijgt voor het land waar u zich bevindt en de taal die op uw apparaat is ingesteld. 

4.  Verzamelde globale informatie en hoe deze wordt gebruikt:

Tijdens uw gebruik van deze App verzamelt Ford op globale basis de naam van uw telefoonplatform (bijv. iOS of Android), de platformversie, de pagina's die u vraagt en de datum en tijd van deze vragen, hoe vaak u deze applicatie bezoekt en het land waar u zich bevindt en slaat deze informatie op.

Deze informatie wordt globaal gebruikt en identificeert de individuele App-gebruiker niet. Globale informatie kan worden gebruikt om:

De globale informatie wordt ook gebruikt om analyses uit te voeren over de ervaring van de gebruiker tijdens het gebruik van deze App. Deze analyse:

5.  Methodes om informatie te verzamelen:

Deze App maakt gebruik van analysetools voor opvolging van klikgedrag om statistieken over uw klikgedrag op te stellen. 

Deze App kan ook een "sessielogbestand" genereren wanneer u de app gebruikt. Sessielogbestanden worden gebruikt om ons te helpen bepalen hoe personen door sites of Apps navigeren. Op deze manier kunnen pagina's worden gestructureerd zodat de informatie die het vaakst wordt bezocht, makkelijker te vinden is. Door bezoeken aan pagina's op te volgen, kan ook worden bepaald of de aangeboden informatie wordt gebruikt.

6.  Uw informatie delen:

Ford Motor Company deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijk identificeerbare informatie met/aan onafhankelijke bedrijven voor hun eigen gebruik zonder uw toestemming.

Globale statistieken over apps voor de App-catalogus van Ford kunnen ook worden gedeeld met dochterondernemingen of aanverwante ondernemingen van Ford Motor Company en de websites of apps van dergelijke dochterondernemingen of aanverwante ondernemingen. 

Ford kan verzamelde informatie onthullen indien (1) het te goeder trouw gelooft dat dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de verordeningen van de wet of gerechtelijke vervolging van Ford Motor Company, diens aanverwante ondernemingen of de site of App; (b) de rechten of het eigendom van Ford Motor Company, diens aanverwante ondernemingen of deze site of App te beschermen en te verdedigen; of (c) te handelen onder dwingende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van personeel van Ford Motor Company, diens aanverwante ondernemingen, gebruikers van diens websites of Apps of het publiek te beschermen; of (2) indien dat bij wet is vereist.

7.  Toegang tot en controle over het gebruik van uw informatie en contact met ons opnemen: 

Als u vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze privacyverklaring, privacypraktijken van de App-catalogus van Ford of als u vragen hebt met betrekking tot de inhoud van deze App, neem dan contact op met ons door naar de volgende URL te gaan, waar u contactgegevens vindt voor uw land: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Contactgegevens voor de VS staan hieronder. 

De App-catalogus van Ford zet zich in om samen te werken met consumenten om eventuele klachten of geschillen over privacy en de verwerking van uw gegevens op een eerlijke en snelle manier op te lossen. De App-catalogus van Ford zal met plezier uw vragen en opmerkingen beantwoorden. 

Inwoners van de VS – Contact met ons opnemen:

Telefoon

800-392-3673

800-232-5952 (TDD voor doven en slechthorenden)

 

Beschikbaar van 8:00 am tot 5:00 pm EST

Maandag - vrijdag

 

Postadres

Ford Motor Company

Customer Relationship Center

P.O. Box 6248

Dearborn, MI 48126

8.  Veiligheid van uw gegevens:

Informatie van bezoekers aan de websites van Ford of gebruikers van diens Apps veiligstellen is belangrijk voor ons. Ford gebruikt systemen, beleidsregels en procedures om ervoor te zorgen dat gegevens accuraat zijn en om gegevens te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik of wijziging.

9.  Verwerking van gegevens:

Door deze App te gebruiken, begrijpt u en geeft u toestemming voor de verzameling, het gebruik, de verwerking, de overdracht en de onthulling van gegevens wereldwijd --- inclusief naar de Verenigde Staten – conform deze Privacyverklaring.

10.  Links naar andere apps:

De App-catalogus van Ford biedt links naar andere websites. U wordt aangemoedigd de privacyverklaringen van alle sites of Apps die u bezoekt te lezen, inclusief de aangeboden links zodat u kunt begrijpen hoe dergelijke sites of Apps uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. De App-catalogus van Ford is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen, inhoud of praktijken voor gegevensverwerking op andere websites of apps. 

11.  Ingangsdatum en revisiedagen van de Privacyverklaring:

Af en toe kan deze Privacyverklaring worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in de App of privacypraktijken te weerspiegelen. Indien deze verklaring wordt gewijzigd, zal de nieuwe verklaring tien (10) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden in de App worden gepubliceerd. 

De ingangsdatum van deze Privacyverklaring is 20 mei 2016

 

Back to top

Deel 3 – Specifieke voorwaarden per land

De Algemene voorwaarden in Deel 1 en de Privacyverklaring in Deel 2 gelden voor alle Apps tenzij specifiek gewijzigd door de Specifieke voorwaarden per land, die hieronder zijn opgenomen. In zoverre als de Algemene voorwaarden of de Privacyverklaring strijdig zijn met de Specifieke voorwaarden per land, gelden de Specifieke voorwaarden per land in het toepasselijke Land.

Australië.

App en prijzen in de Verenigde Staten (Deel 5): De laatste paragraaf wordt volledig aangepast door het volgende:

"Als voertuigen worden afgebeeld in deze App, vormt dat geenszins een aanbieding om voertuigen van Ford te kopen of te verkopen of financiering of leasing aan te bieden. Ford levert redelijke inspanningen om te garanderen dat de prijs- en productgegevens in deze App correct zijn. Eventuele prijzen, productspecificaties en alle andere informatie die wordt weergegeven in deze App worden alleen ter informatie verstrekt, kunnen te allen tijde zonder verplichting worden gewijzigd, kunnen variëren van regio tot regio en kunnen niet helemaal actueel of accuraat zijn. Neem contact op met een dealer naar keuze voor de werkelijke prijs van elk voertuig en eventuele toepasselijke voorwaarden en bepalingen die kunnen gelden." 

Overige voorwaarden/beperkingen (Deel 9): De laatste paragraaf wordt aangepast en het volgende wordt erin opgenomen:

Als u een vraag hebt over een product van Ford Motor Company, neem dan contact op met het Customer Relationship Center van Ford door tijdens de normale werkuren 136373 te bellen in Australië.

Door gebruiker gegenereerde inhoud (Deel 15): Dit Deel wordt volledig verwijderd.

Rechten van Ford voor Inzendingen door gebruiker (Deel 16): Dit Deel wordt volledig verwijderd.

Frankrijk

Indien u een consument bent die in Frankrijk woont, moeten deze Voorwaarden voor het gebruik van deze App samen met de toepasselijke Franse consumentenwetgeving worden gelezen.

De door de fabrikant voorgestelde verkoopprijs ("FVVP") moet worden gelezen als de maximale door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs ("MFAVP").

Door gebruiker gegenereerde inhoud (Deel 15) wordt aangevuld met de volgende zinnen:

U garandeert dat u eigenaar bent van alle rechten op uw Inhoud (inclusief, zonder beperking, alle rechten op de audio, video en/of digitale opname en de prestaties in uw foto, indien van toepassing) of, als alternatief, dat u alle nodige rechten op uw Inhoud hebt verworven zodat u Ford de rechten op uw Inhoud geeft. 

Franse kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare gegevens (persoonsgegevens):

Als u de Algemene voorwaarden accepteert, bent u op de hoogte dat uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) zullen worden opgenomen in bepaalde gegevensbestanden van Ford Motor Company in de VS om te worden verwerkt met betrekking tot het gebruik van deze App. Deze gegevens kunnen worden toegewezen aan uw lokale bedrijf van de Ford Group (Ford France) en andere bedrijven van de Ford Group (die u kunt raadplegen via www.ford.com), zowel in als buiten de Europese Unie (EU), waarvoor dezelfde mate van bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en privacy is vereist, evenals voor geselecteerde erkende externe serviceleveranciers in en buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), waarbij alle voorgaande vereist zijn dezelfde organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen toe te passen die Ford toepast om persoonlijke gegevens te verwerken. Bovendien, tenzij u zich verzet tegen deze tweede verwerking, worden uw gegevens opgenomen in de gegevensbestanden van Ford en uw lokale bedrijf van de Ford Group en zullen ze worden gebruikt voor reclame en marketing van producten en services met betrekking tot de autosector. Deze gegevens kunnen met hetzelfde doel worden toegewezen aan bedrijven die behoren tot het Distributienetwerk van uw lokale bedrijf van de Ford Group en andere bedrijven van de Ford Group, met soortgelijke activiteiten, zowel in als buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.).

Bij enige van de bovenstaande verwerking van persoonlijke gegevens kunt u uw recht uitoefenen op toegang, rechtzetting, annulering en verzet (indien van toepassing) door schriftelijk een kennisgeving te sturen naar het volgende adres: FMC Automobiles, M. data, 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.

Duitsland

Als u de Algemene voorwaarden accepteert, bent u op de hoogte dat uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) zullen worden opgenomen in bepaalde gegevensbestanden van Ford Motor Company in de VS om te worden verwerkt met betrekking tot het gebruik van deze App. Deze gegevens kunnen worden toegewezen aan uw lokale bedrijf van de Ford Group (Ford-Werke GmbH) en andere bedrijven van de Ford Group (die u kunt raadplegen via www.ford.com), zowel in als buiten de Europese Unie (EU), waarvoor dezelfde mate van bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en privacy is vereist, evenals voor geselecteerde erkende externe serviceleveranciers in en buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), waarbij alle voorgaande vereist zijn dezelfde organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen toe te passen die Ford toepast om persoonlijke gegevens te verwerken.

Bij enige van de bovenstaande verwerking van persoonlijke gegevens kunt u uw recht uitoefenen op toegang, rechtzetting, annulering en verzet (indien van toepassing), schriftelijk, via e-mail aan: Kunden@ford.com of door een kennisgeving naar het volgende adres te sturen:

Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65, 50742 Köln

Italië

Algemene informatie (Deel 1): De laatste paragraaf wordt volledig aangepast en vervangen door het volgende:

Ford en/of diens aanverwante ondernemingen behouden zich het recht voor deze Voorwaarden af en toe te wijzigen zonder u daarvan kennisgeving te bieden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, hebt u geen andere keuze dan het gebruik van deze App stop te zetten. Verder gebruik van deze App na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen zal erop wijzen dat u dergelijke wijzigingen erkent en akkoord gaat gebonden te zijn aan de Voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Ford kan de App te allen tijde, mits schriftelijke kennisgeving aan u, gedeeltelijk of volledig stopzetten. Als u niet akkoord gaat met enige van deze Voorwaarden, mag u de App niet gebruiken.

Systeemvereisten/updates/wijzigingen/annulering (Deel 3): De laatste paragraaf wordt volledig aangepast en vervangen door het volgende:

In zoverre als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Ford zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de werking van deze App en delen van deze App te allen tijde te wijzigen, te verbeteren, te corrigeren, aan te passen, op te schorten, stop te zetten of permanent te annuleren. In dat geval geeft Ford u schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen. Uw gebruik van deze App nadat eventuele wijzigingen zijn gepubliceerd, wordt beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen. De App kan eventueel niet beschikbaar zijn tijdens onderbrekingen voor onderhoud of andere momenten.

App en prijzen in de Verenigde Staten (Deel 5): Dit Deel wordt als volgt aangepast en geïntegreerd:

Indien u een consument bent die in Italië woont, moeten deze Voorwaarden voor het gebruik van deze App samen met de toepasselijke Italiaanse consumentenwetgeving worden gelezen.

De door de fabrikant voorgestelde verkoopprijs ("FVVP") moet worden gelezen als de maximale door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs ("MFAVP").

Overige voorwaarden/beperkingen (Deel 9): De laatste paragraaf wordt aangepast om het volgende te omvatten:

Als u een vraag hebt over een product van Ford Motor Company, neem dan contact op met het Customer Relationship Center van Ford door tijdens de normale werkuren te bellen naar Ford Italia S.p.A. (Centro Relazioni clienti), numero di telefono: +39-800 22 44 33

Door gebruiker gegenereerde inhoud (Deel 15): Dit Deel wordt aangevuld met de volgende zinnen:

U garandeert dat u eigenaar bent van alle rechten op uw inhoud (inclusief, zonder beperking, alle rechten op de audio, video en/of digitale opname en de prestaties in uw foto, indien van toepassing) of, als alternatief, dat u alle nodige rechten op uw inhoud hebt verworven zodat u Ford de rechten op uw Inhoud geeft.

Deel 2 (Privacyverklaring App-catalogus van Ford): Dit Deel wordt aangepast en geïntegreerd en het volgende wordt erin opgenomen:

Als u de Algemene voorwaarden accepteert, bent u op de hoogte dat uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) zullen worden opgenomen in bepaalde gegevensbestanden van Ford om te worden verwerkt met betrekking tot het gebruik van deze App. Deze gegevens kunnen worden toegewezen aan uw lokale bedrijf van de Ford Group (Ford Italia S.p.A.) en andere bedrijven van de Ford Group (die u kunt raadplegen via www.ford.com), zowel in als buiten de Europese Unie (EU), waarvoor dezelfde mate van bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en privacy is vereist, evenals voor geselecteerde erkende externe serviceleveranciers in en buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), waarbij alle voorgaande vereist zijn dezelfde organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen toe te passen die Ford toepast om persoonlijke gegevens te verwerken.

Bij enige van de bovenstaande verwerking van persoonlijke gegevens kunt u uw recht uitoefenen op toegang, rechtzetting, annulering en verzet (indien van toepassing), schriftelijk, met bewijs van uw identiteit, door een kennisgeving te sturen naar Ford Italia S.p.A., via Andrea Argoli, 54 00143 Roma (Italië), telefoonnummer +39 800 22 44 33.

Nederland.

Algemene informatie (Deel 1): Het zinsdeel in de tweede paragraaf "en bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent" wordt vervangen door het volgende:

"en bevestigt u dat u minstens 16 jaar oud bent en dat u volledig bekwaam en bevoegd bent om de bepalingen, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, voorstellingen en garanties in deze Voorwaarden aan te gaan, en dat u deze Voorwaarden kunt naleven."

Systeemvereisten/updates/wijzigingen (Deel 3): De laatste paragraaf wordt volledig vervangen door het volgende:

In zoverre als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Ford zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de werking van deze App en delen van deze App te allen tijde te wijzigen, te verbeteren, te corrigeren, aan te passen, op te schorten, stop te zetten of permanent te annuleren. Indien Ford dat doet, geeft Ford u redelijke kennisgeving van de wijzigingen. Uw gebruik van deze App nadat eventuele wijzigingen zijn gepubliceerd, wordt beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen. De App kan eventueel niet beschikbaar zijn tijdens onderbrekingen voor onderhoud of andere momenten.

Afwijzing van aansprakelijkheid (Deel 13): De eerste paragraaf wordt vervangen door het volgende:

Ford kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie aan te passen en redelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te bieden. In dat geval zal Ford u een kennisgeving bieden en zal uw verder gebruik van de App uw acceptatie van de bijgewerkte Voorwaarden vormen. DEZE VOORWAARDEN GELDEN ALLEEN VOOR DEZE APP, VOOR ANDERE WEBSITES AANGEBODEN DOOR FORD OF DIENS AANVERWANTE ONDERNEMINGEN KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN GELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIE APPS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEZEN EN BEGRIJPEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DIE APPS.

Rusland.

Indien u een consument bent die in Rusland woont, moeten deze Voorwaarden voor het gebruik van deze App samen met de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie worden gelezen.

App en prijzen in de Verenigde Staten (Deel 6): Dit Deel wordt aangepast en het volgende wordt erin opgenomen:

De door de fabrikant voorgestelde verkoopprijs ("FVVP") moet worden gelezen als de maximale door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs ("MFAVP").

Alle informatie die wordt voorgesteld in deze App, betreffende de uitrusting, technische gegevens, kleurencombinaties, evenals de kostprijs van auto's en onderhoud is alleen ter informatie en vormt geenszins enige openbare aanbieding die gedefinieerd is door de bepalingen van Artikel 437 (2) van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie. Neem contact op met uw erkende Ford-dealer voor meer informatie.

Door gebruiker gegenereerde inhoud (Deel 15) wordt aangevuld met de volgende zinnen:

U garandeert dat u eigenaar bent van alle rechten op uw Inhoud (inclusief, zonder beperking, alle rechten op de audio, video en/of digitale opname en de prestaties in uw foto, indien van toepassing) of, als alternatief, dat u alle nodige rechten op uw Inhoud hebt verworven zodat u Ford de rechten op uw Inhoud geeft. 

Privacyverklaring (Deel 2) zin "Door deze App te gebruiken, begrijpt u en geeft u toestemming voor de verzameling, het gebruik, de verwerking, de overdracht en de onthulling van informatie wereldwijd --- inclusief naar de Verenigde Staten": vervangen door de volgende paragraaf:

"De App verzamelt gegevens over de prestaties ervan en uw gebruik van de functies ervan, zodat we de beste gebruikerservaring kunnen bieden. De verzamelde gegevens worden globaal gebruikt om de prestaties van de App en het gebruik van de functies ervan te analyseren en te rapporteren ("Doel") en worden niet gebruikt voor enig ander doel. De gegevens kunnen voor dit Doel worden gebruikt door Ford, aanverwante ondernemingen van Ford en geselecteerde onderaannemers wereldwijd. 

Als u op 'Accepteren' klikt, erkent u en gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden voor gebruik en geeft u LLC Ford Sollers Holding (en diens aanverwante bedrijven) alle nodige toestemmingen, conform de huidige Russische wetgeving. Deze toestemming omvat ook uw acceptatie van de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar het buitenland, naar een bestemming buiten het territorium van de Russische Federatie, inclusief de Verenigde Staten.

Spanje.

Privacyverklaring (Deel 2): Dit Deel wordt aangepast en het volgende wordt erin opgenomen:

Als u deze App gebruikt, wordt dat, in zoverre als mogelijk is, beschouwd als uw toestemming aan Ford om de beschreven informatie te verzamelen op globale basis, inclusief alle gebruikers van de App en traceren van de App-pagina's die worden bezocht of de hoeveelheid tijd die in de App wordt doorgebracht, en dit kan zorgen dat het apparaat kan worden geïdentificeerd en dat het gebruik ervan doorheen de tijd kan worden getraceerd. 

Door deze App te gebruiken, geeft u Ford ook expliciet de toestemming sessie- en permanente "cookies", sessielogbestanden, advertenties in de kijker/webbakens/GIF/pixel tags en tools voor analyse en tracering van klikgedrag door derden te gebruiken om globale of andere informatie over gebruikers van de App te verzamelen. 

Indien persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld en verwerkt, is de laatste paragraaf van de onderstaande Spaanse kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) van toepassing op dit Deel, om het recht uit te oefenen om uw toestemming in te trekken om commerciële communicaties te ontvangen of dat Ford uw gegevens verzamelt zoals hierboven beschreven. In het laatste geval bent u zich ervan bewust dat de App wellicht niet zal werken.

App en prijzen in de Verenigde Staten (Deel 6): Dit Deel wordt aangepast om het volgende te omvatten:

Als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale bedrijf van de Ford Group:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) van Ford España, S.L.

Postbus num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spanje)

(Spaans) Telefoonnummer 902 442 442

Overige voorwaarden/beperkingen (Deel 9):

Als u een vraag hebt over een product van Ford Motor Company, neem dan contact op met het Customer Relationship Center van Ford tijdens de normale werkuren:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) van Ford España, S.L.

Postbus num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spanje)

(Spaans) Telefoonnummer 902 442 442

Afwijzing van aansprakelijkheid (Deel 13):

Als u een consument bent met woonplaats in Spanje, moet dit Deel samen met de toepasselijke lokale consumentenwetgeving worden gelezen, waarbij er geen beperking van uw wettelijke rechten van toepassing is voor schade, overlijden of verwondingen veroorzaakt aan de consument door actie of verzuim van Ford. 

Diversen (Deel 14):

Indien u een consument bent die in Spanje woont, moet dit Deel samen met de toepasselijke lokale consumentenwetgeving worden gelezen en zijn de Spaanse rechtbanken van uw woonplaats bevoegd voor enige actie als gevolg van het gebruik van deze App of deze Voorwaarden. 

Door gebruiker gegenereerde inhoud (Deel 15): 

De onderstaande Spaanse kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) is van toepassing op dit Deel, indien persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt.

Rechten van Ford voor Inzendingen door gebruiker (Deel 16): 

De onderstaande Spaanse kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) is van toepassing op dit Deel, indien persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt.

Spaanse kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens):

Als u deze Privacyverklaring accepteert, bent u op de hoogte dat uw gegevens (indien deze als persoonlijk worden beschouwd) zullen worden opgenomen in bepaalde gegevensbestanden van Ford om te worden verwerkt met betrekking tot het gebruik van deze App. Deze gegevens kunnen worden toegewezen aan uw lokale bedrijf van de Ford Group (Ford España, S.L.) en andere bedrijven van de Ford Group (die u kunt raadplegen via www.ford.com), zowel in als buiten de Europese Unie (EU), waarvoor dezelfde mate van bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en privacy is vereist, evenals voor geselecteerde erkende externe serviceleveranciers in en buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), waarbij alle voorgaande vereist zijn dezelfde organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen toe te passen die Ford toepast om persoonlijke gegevens te verwerken.

Bij enige van de bovenstaande verwerking van persoonlijke gegevens kunt u uw recht uitoefenen op toegang, rechtzetting, annulering en verzet (indien van toepassing), schriftelijk, met bewijs van uw identiteit, door een kennisgeving te sturen naar Postbus num. 3, 46700 Gandia – Valencia (Spanje), te bellen naar het (Spaanse) telefoonnummer 902 442 442 of een e-mail te sturen aan: "bajacrm@infoford.com".

Turkije.

Systeemvereisten/updates/wijzigingen (Deel 3):

In zoverre als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Ford zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de werking van deze App en delen van deze App te allen tijde te wijzigen, te verbeteren, te corrigeren, aan te passen, op te schorten, stop te zetten of permanent te annuleren. Indien Ford dat doet, geeft Ford u redelijke kennisgeving van de wijzigingen. Uw gebruik van deze App nadat eventuele wijzigingen zijn gepubliceerd, wordt beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen. De App kan eventueel niet beschikbaar zijn tijdens onderbrekingen voor onderhoud of andere momenten.

Afwijzing van aansprakelijkheid (Deel 13):

Als u een consument bent met woonplaats in Turkije, moet dit Deel samen met de toepasselijke lokale wetgeving van de Republiek Turkije worden gelezen. 

Ford kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie aan te passen en redelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te bieden. In dat geval zal Ford u een kennisgeving bieden en zal uw verder gebruik van de App uw acceptatie van de bijgewerkte Voorwaarden vormen. DEZE VOORWAARDEN GELDEN ALLEEN VOOR DEZE APP, VOOR ANDERE WEBSITES AANGEBODEN DOOR FORD OF DIENS AANVERWANTE ONDERNEMINGEN KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN GELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIE APPS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEZEN EN BEGRIJPEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DIE APPS.

Diversen (Deel 14):

Als u een consument bent met woonplaats in Turkije, moet dit Deel samen met de toepasselijke lokale wetgeving van de Republiek Turkije worden gelezen.

Privacyverklaring (Deel 2):

Als u op "Accepteren" klikt, erkent u en gaat u akkoord met deze voorwaarden en accepteert u deze voorwaarden, inclusief het feit dat gegevens van u die worden verzameld, worden overgedragen naar en opgeslagen of verwerkt op een bestemming buiten Turkije, inclusief de Verenigde Staten.

Door deze App te gebruiken, geeft u Ford ook expliciet de toestemming sessie- en permanente "cookies", sessielogbestanden, advertenties in de kijker/webbakens/GIF/pixel tags en tools voor analyse en tracering van klikgedrag door derden te gebruiken om globale of andere informatie over gebruikers van de App te verzamelen. 

Onthulling van uw gegevens

Door op 'Accepteren' te klikken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Ford uw gegevens kan onthullen aan elk lid van de Ford Group, met inbegrip van dochterondernemingen en aanverwante ondernemingen inclusief Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. en Koç Holding A.Ş. conform de huidige Turkse wetgeving. Deze informatie kan ook worden onthuld aan personeel dat werkt voor Ford en diens leveranciers.

Verenigd Koninkrijk

Overige voorwaarden/beperkingen (Deel 9):

Als u een vraag hebt over een product van Ford Motor Company, neem dan contact op met Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX

Afwijzing van aansprakelijkheid (Deel 13):

Als u een consument bent met woonplaats in het VK, moet dit Deel samen met de toepasselijke lokale wetgeving worden gelezen. Niets in deze Voorwaarden beperkt of ontslaat de Verkoper van de aansprakelijkheid voor persoonlijke verwondingen of de dood als gevolg van nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de Engelse consumentenwetgeving.

Diversen (Deel 14):

Als u een consument bent met woonplaats in het VK, moet dit Deel samen met de toepasselijke lokale wetgeving worden gelezen. 

Door gebruiker gegenereerde inhoud (Deel 15): 

De Kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) van het VK (hieronder) is van toepassing op dit Deel, indien persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt.

Rechten van Ford voor Inzendingen door gebruiker (Deel 16): 

De Kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) van het VK (hieronder) is van toepassing op dit Deel, indien persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt.

Privacyverklaring (Deel 2):

Indien persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld en verwerkt, is de laatste paragraaf van de Kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) van het VK van toepassing op dit Deel 2, om het recht uit te oefenen om uw toestemming in te trekken om commerciële communicaties te ontvangen of dat Ford uw gegevens verzamelt zoals hierboven beschreven. Als u uw toestemming aan Ford om uw gegevens te verzamelen en te verwerken zoals hierboven beschreven intrekt, zal de App wellicht niet werken. 

Kennisgeving van eerlijke verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) van het VK:

Door de Algemene voorwaarden te accepteren, en in hoeverre eventuele persoonlijke gegevens worden verzameld door deze App, kunnen eventuele verzamelde persoonlijke gegevens van u worden verwerkt door Ford om te worden verwerkt met betrekking tot het gebruik van deze App. Deze gegevens kunnen ook worden doorgestuurd naar uw lokale bedrijf van de Ford Group (Ford Motor Company Limited) en andere bedrijven van de Ford Group ((die u kunt raadplegen via www.ford.com), zowel in als buiten de Europese Unie en verwerkt door personeel dat werkzaam is buiten de EER en werkt voor Ford of voor één van onze leveranciers. Ford neemt alle redelijkerwijs nodige stappen om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Voorwaarden worden verwerkt en dat dezelfde organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen worden toegepast die Ford toepast om persoonlijke gegevens te verwerken.

In zoverre als eventuele persoonlijke gegevens worden verzameld door deze App, kunnen deze door Ford en uw lokale bedrijf van de Ford Group worden gebruikt voor reclame en marketing van producten en services met betrekking tot de autosector. Deze gegevens kunnen met hetzelfde doel worden gebruikt door bedrijven die behoren tot het Distributienetwerk van uw lokale bedrijf van de Ford Group (www.ford.co.uk) en andere bedrijven van de Ford Group, met soortgelijke activiteiten, zowel in als buiten de E.E.R.

Door uw persoonlijke gegevens te verzenden, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

Bij enige van de bovenstaande verwerking van persoonlijke gegevens kunt u uw recht uitoefenen op toegang, rechtzetting, annulering en verzet (indien van toepassing), schriftelijk, met bewijs van uw identiteit, door een kennisgeving te sturen naar Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX.