Slutanvändaravtal för AppLink-katalogen för mobilappar
 
 1. Del 1 Allmänna villkor
 2. Del 2 Sekretessmeddelande för Fords appkatalog
 3. Del 3 Landsspecifika villkor

Ikraftträdandedatum: 24 juli 2014

Del 1 – Allmänna villkor

1. Allmän information 

Den här Applikationen (”App”) ägs av Ford Motor Company, 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126 United States of America (nedan ”Ford”) och innehållet i Appen ägs av Ford eller dess dotterbolag och av dotterbolag och närstående tredje parter som bidrar till Appen genom en licens från Ford men som Ford inte tar något direkt ansvar för. Läs dessa Allmänna villkor då det är de, tillsammans med eventuella ytterligare villkor som du godkänner när du använder vissa delar av Appen, som utgör hela avtalet för Appen och där de juridiskt bindande villkoren som styr ditt besök i Appen läggs fram. Dessa Allmänna villkor gäller alla personer som använder Appen, oavsett deltagandenivå. Det är helt frivilligt för Fordanställda, inklusive kontraktsanställda, anställda via bemanningsföretag och deltidsanställda, att använda Appen och detta påverkar inte anställningen. Ingen ersättning betalas för tiden som Appen används utanför arbetstid. Om du har några frågor bör du tala med din arbetsledare innan du laddar ner eller registrerar dig för Appen. 

För att använda Appen måste du godkänna de juridiska villkoren som den tillhandahålls under, däribland Del 1 – Allmänna villkor, Del 2 – Sekretessmeddelande för Fords appkatalog (”Sekretessmeddelande”) och Del 3 – Landsspecifika villkor (om det finns några). Del 1, Del 2 och Del 3 utgör tillsammans ”Villkoren”. De Allmänna villkoren i del 1 och Sekretessmeddelandet i del 2 gäller Appen om de inte ändras i de Landsspecifika villkoren i del 3. Om de Allmänna villkoren strider mot de Landsspecifika villkoren gäller de Landsspecifika villkoren i landet i fråga. Genom att använda Appen intygar du att du har läst, förstått och godkänner Villkoren och intygar att du är över 18 år gammal, eller en myndigförklarad minderårig, eller att du har juridiskt tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare. Du intygar även att du är kapabel och kompetent att godkänna de villkor, skyldigheter, intyganden, representationer och garantier som anges i dessa Villkor och lovar att följa och uppfylla dessa Villkor. Du samtycker till att dessa Villkor är ett bindande och verkställbart avtal mellan dig och Ford. Du bekräftar att din appbutik inte är en part i det här avtalet utan att den och dess dotterbolag är en berättigad tredje part i dessa Villkor, vilket ger din appbutik och dess dotterbolag rätt (och de anses godta denna rätt) att verkställa dessa Villkor gentemot dig som slutanvändare av Appen. Genom att använda Appen intygar du även att du inte kommer använda Appen i något syfte som är olagligt eller strider mot dessa Villkor. 

Ford och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor då och då utan att meddela dig. Om du motsätter dig dessa ändringar är ditt enda alternativ att sluta använda Appen. Om du fortsätter använda Appen efter startdatumet för sådana ändringar innebär det att du godkänner ändringarna och ger samtycke till att bindas av Villkoren för ändringarna. Ford kan när som helst stoppa hela eller delar av Appen utan förvarning och är inte skyldig att spara eller returnera inlägg eller kommentarer. Använd inte Appen om du inte godkänner något av dessa Villkor. 

2. Avgifter

Du ansvarar för eventuella avgifter som uppstår i samband med användning av Appen. Din mobiloperatör kan ta ut anslutnings- eller dataavgifter när du använder deras tjänst i samband med dataöverföring. Kontakta din dataoperatör om du behöver mer information om dataavgifter.

3. Systemkrav / Uppdateringar / Ändringar / Stopp

För att du ska kunna använda Appen måste du ha en kompatibel mobiltelefon eller handhållen enhet som är kompatibel med Appen, tillgång till internet (avgifter kan tillkomma) och viss programvara (avgifter kan tillkomma). Det kan även krävas uppdateringar eller uppgraderingar då och då. Eftersom användning av Appen omfattar maskinvara, programvara och tillgång till internet kan möjligheten att använda Appen påverkas av prestandan på dessa. Vi rekommenderar starkt en höghastighetsanslutning till internet. Du bekräftar och samtycker till att dessa systemkrav, som kan ändras då och då, är ditt ansvar. Den här Appen är inte en del av en annan produkt eller ett annat erbjudande. Inget köp, prenumeration (vilket som är tillämpligt) eller anskaffning av en annan produkt kan anses representera eller garantera tillgång till Appen.

Appens programvaruversion kan uppgraderas då och då för att ge stöd för nya funktioner och tjänster, förbättra och utveckla Appen. Detta kan göras i form av buggfixar, förbättrade funktioner, nya programvarumoduler och helt nya versioner. Om du har aktiverat automatiska uppdateringar godkänner du att du får sådana uppdateringar som en del av användningen av Appen. Du samtycker till att din appbutik inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhåll eller support i relation till Appen. 

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag förbehåller Ford sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, förbättra, korrigera, modifiera, pausa, avbryta eller helt stoppa Appen eller delar av den när som helst, utan förvarning, utan att detta medför något åtagande. Om du använder Appen efter att sådana ändringar publicerats tolkas detta som ett godkännande av ändringarna. Appen kanske inte är tillgänglig under underhållsavbrott eller vid andra tillfällen. 

4. Användarkontroll och avinstallation 

Metoderna för avinstallation kan variera beroende på enhet. Om du vill avinstallera Appen använder du apphanteraren på din enhet eller läser användarhandboken för din enhet för att få hjälp.

5. Appar och priser i USA 

Ford sköter Appen från Michigan, United States of America (”USA”). Du samtycker till att alla meddelanden, juridiska dokument, förfaranden o.s.v. är på engelska. Material och information som tillhandahålls i eller via Appen, inklusive men ej begränsat till priser, funktioner, produkter eller tjänster, kanske inte är lämpliga eller tillgängliga utanför USA. Om du väljer att använda Appen utanför USA gör du det på eget initiativ och det är ditt ansvar att följa tillämpliga lagar. Du lovar att följa din regerings alla lagar, begränsningar och stadgar för export och reexport i samband med användning av Appen. Eftersom Ford är baserat i USA framställer och garanterar du dessutom att (i) du inte bor i ett land som faller under ett embargo från USA:s regering eller som har klassats som ett land som stöttar terrorism av USA:s regering, och att (ii) du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter. 

Om en bil framställs i den här Appen är detta på inget sätt ett erbjudande om att köpa eller sälja bilar från Ford eller tillhandahålla finansiering eller leasing. Alla priser, produktspecifikationer och annan information i Appen är endast till som information, kan när som helst ändras utan någon förpliktelse, kan variera mellan olika regioner och kanske inte är helt aktuella eller korrekta. De flesta amerikanska priser syftar på Tillverkarens grundpris (”Grundpris”) som, om inget annat anges, inte omfattar destinations- och leveranskostnader, eventuella tillämpliga skatter, avgifter, som för ägarintyg eller registreringsbevis, eller miljörelaterade avgifter, branschspecifika avgifter, eventuellt tillgängliga konsumentrabatter eller incitament eller kostnaden för alternativ som återförsäljaren lägger till. Tillbehörsutrustning ingår inte, om inte detta uttryckligen anges. Alla beräkningar av pris-, skatte-, incitament-, leasing- eller finansieringsvillkor är endast en referens för dig och en uppskattning som kanske inte är helt korrekt. Individuella återförsäljare sätter det faktiska transaktionspriset. Kontakta den återförsäljare du har valt för att få det faktiska priset för en viss bil samt eventuella tillämpliga villkor som kan gälla.

6. Framställning av bilar

Eventuella bilar som visas i Appen är endast allmänna illustrationer. De bilar som visas är normalt endast exempelbilar för samma modellår. Den faktiska bilen som erbjuds på din marknad kan skilja sig från dessa. Detaljer hos utvalda bilar kan skilja sig från bilen som visas, beroende på vilka egenskaper du väljer. Antalet tillgängliga bilar kan vara begränsat och bilarna som visas kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Ford förbehåller sig rätten att ändra alla detaljer vad gäller specifikationer, priser, komponenter, färger och produkttillgänglighet utan förvarning.

7. Information från tredje part

Den här Appen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Ford, inklusive men ej begränsat till webbplatser för Fordåterförsäljare (Webbplatser från tredje part). Ford har ingen kontroll över innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på Webbplatser från tredje part och tar, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, inget ansvar för detta. Dessutom kommer och kan Ford inte censurera eller redigera innehåll på Webbplatser från tredje part. Genom att klicka på länkar befriar du uttryckligen Ford från allt ansvar för skador som uppstår till följd av användning av Webbplatser från tredje part eller innehåll på Webbplatser från tredje part. När du använder en Webbplats från tredje part bör du vara medveten om när du lämnar Fords webbplats och läsa de villkor och sekretesspolicyer som gäller på respektive Webbplats från tredje part som du besöker.

8. Begränsade licenser

Såvida inte och i den omfattning som anges i övrigt är Appen och Material (inklusive tidigare, nuvarande och framtida versioner) och allt innehåll som ingår i, eller som på annat sätt är en del av Appen och/eller Materialet ägt, kontrollerat eller licensierat av Ford, dess dotterbolag eller närstående bolag. Innehållet i Appen och Materialet, inklusive urval, samordning och arrangemang av Appen och Materialet, skyddas av världsomfattande upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra äganderätter, lagar och avtalsbestämmelser, oavsett om ett meddelande om upphovsrätt eller annan äganderätt är närvarande. Du samtycker till att följa alla lagar om upphovsrätt över hela världen i din användning av Appen och Materialet samt att förhindra obehörig kopiering av detta Material. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ger Ford inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt till dig under några patent, varumärken eller upphovsrätt.

Med förbehåll för din fortsatta efterlevnad av dessa Villkor, ger Ford dig en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att få tillgång till, visa, använda och lyssna på Appen och Materialet endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ford ger dig behörighet att hämta Materialet och Appen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Alla rättigheter, äganderätter och intressen i Appen och Materialet som inte uttryckligen beviljats dig i dessa Villkor förbehålls av Ford och dess dotterbolag och/eller dess licensgivare. Du samtycker till att inte tvista om Fords ägandeskap eller giltigheten i dess rättigheter för detta Material eller denna App.

Dessa Villkor gäller från det datum då du installerar Appen till dess att de sägs upp av dig (när du avinstallerar Appen) eller av Ford. Ford kan avsluta alla dina rättigheter och din behörighet när som helst, oavsett anledning. Om du bryter mot något av dessa Villkor avslutas omedelbart dina rättigheter i detta Avsnitt och Ford kan avbryta din åtkomst till Appen utan förvarning och utan återbetalning av avgifter, om tillämpligt.

Eventuella rättigheter eller behörighet som beviljats dig av Ford lyder under följande skyldigheter och begränsningar:

 1. Du måste behålla all upphovsrätt och annan äganderätt som finns i Materialet samt i alla kopior av nedladdat Material;
 2. Du får inte kopiera, trycka om, modifiera, distribuera, översätta, porta, publicera, licensiera vidare, tilldela, överföra, sälja, hyra ut eller på annat sätt distribuera Materialen på något sätt eller reproducera, offentligt visa, uppföra eller på annat sätt använda dem för något offentligt eller kommersiellt syfte;
 3. Du får inte, eller tillåta att tredje part, kommersiellt utnyttjar Appen, Materialet eller underliggande data, inklusive, utan begränsning, skapa härledda verk av Materialet, använda någon data mining, robotar eller liknande datainsamling och utvinning på Materialet, skapa en databas, systematiskt hämta och lagra någon eller alla av Materialen från Appen eller webbplatser, länka till någon del av Materialen, extrahera, härleda eller försöka extrahera eller härleda någon källkod eller struktur av hela eller någon del av Materialen eller Appen genom att utföra reverse engineering, disassemblera, dekompilera eller annat sätt;
 4. Du får inte överföra Materialet till någon annan person om det inte är för den individens enskilda personliga, icke-kommersiella bruk och du ger dem varsel om och de är överens om att acceptera de skyldigheter som följer av dessa Villkor;
 5. Du får inte använda Appen eller Materialet med annat innehåll eller på ett sätt som är olagligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vilseledande, bedrägligt, inkräktande på annans privatliv, skadegörande eller innehåller uttryckliga eller grafiska sexuella beskrivningar, inte heller får din användning utsätta, trakassera, förnedra eller skrämma en individ eller grupp av individer på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder;
 6. Du får inte använda Appen eller Materialet med annat innehåll eller på ett sätt som efterliknar någon person, företag eller organisation, inklusive Ford, dess dotterbolag eller närstående tredje part och dess och deras anställda och agenter;
 7. Du får inte störa eller försöka störa Fords servrar eller nätverk eller bryta mot krav, policys, direktiv, förfaranden, eller bestämmelser för nätverkssäkerhet från Ford;
 8. Du får inte använda Appen eller Materialet som ett sätt att engagera dig i beteende som framställer i dålig dager, eller nedvärderar Fords rykte eller goodwill, något som Ford avgör efter eget gottfinnande;
 9. Du får inte använda Appen eller Materialet med annat innehåll eller på ett sätt som är relaterat till sexuellt innehåll eller som främjar olagliga aktiviteter, spel eller försäljning av tobak eller alkohol.
 10. Om du inte är den som betalar räkningen för den mobiltelefon eller handhållna enhet som används för att komma åt Appen, antas du ha fått tillstånd att använda Appen och Funktionerna från den som betalar räkningen.

9. Övriga Villkor/Begränsningar

VAR FÖRSIKTIG: OM NÅGON MEDVETET FÖRSÖKER SKADA EN APP ELLER WEBBAPP, MANIPULERA INSKICKNINGSPROCESSEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT UNDERMINERA FORDS LEGITIMA AFFÄRSVERKSAMHET KAN DETTA STRIDA MOT STRAFFRÄTT OCH CIVILRÄTT. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER FORD SIG RÄTTEN ATT SAMARBETA UNDER ÅTALET MOT PERSONEN/PERSONERNA I FRÅGA OCH SÖKA ALL KOMPENSATION I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN.

Appen är avsedd som en resurs för personer som är intresserade av Ford Motor Companys produkter, projekt och initiativ. Detta är inte rätt plats att ta upp garanti- eller kundtjänstfrågor eller problem eller produkter som säljs av Ford Motor Company. Om du har frågor om en av Ford Motor Companys produkter kan du kontakta Fords lokala kundcenter genom att ringa 1 800-392-3673 i USA eller 1 800-565-3673 i Kanada under normal kontorstid.

10. Varumärkesmeddelande

Namnet Ford samt alla varumärken och logotyper i den här Appen ägs eller används under licens av Ford. Dessa varumärkena omfattar, men begränsas inte till, produktnamn (t.ex. Ford, Lincoln, Motorcraft), modellnamn (t.ex. Mustang, Fiesta, Focus), sloganer (t.ex. Built Ford Tough) samt logotyper och emblem. Obehörig användning av varumärken i Appen är förbjuden.

11. Utsedd agent för anmälan om upphovsrätt

Ford svarar på anmälan om påstådda brott mot upphovsrätten enligt processen som beskrivs i USA:s upphovsrättslag Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Om du anser att något innehåll i Appen utgör ett brott mot din upphovsrätt ber vi dig att skriftligt kontakta Fords utsedda agent för mottagande av sådana anmälan på följande sätt:

Utsedd agent:

DMCA-agent

330 Town Center Dr., Suite 800

Dearborn, Michigan 48126

E-postadress: DMCA@Ford.com

Fax: 313-322-7162

Detta bör finnas med i anmälan:

(i) Din fysiska eller elektroniska underskrift.

(ii) Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar att brottet har begåtts mot eller, om det finns flera upphovsrättsskyddade verk, en lista med sådana verk.

(iii) Identifiering av materialet som du hävdar utgör ett brott mot din upphovsrätt samt information som gör att vi på ett rimligt sätt kan lokalisera materialet.

(iv) Information som låter oss kontakta dig, som en adress, ett telefonnummer och en e-postadress (om du har en)

(v) Ett uttalande om att du i god tro anser att användning av materialet på det sätt du har lyft fram inte är auktoriserat av dig eller lagen.

(vi) Ett uttalande om att informationen i din anmälan är korrekt.

Om anmälan skickas in av någon å dina vägnar måste den även innehålla ett uttalande om att anmälaren är behörig att agera å dina vägnar, under straffansvar för mened. Du samtycker till att din DMCA-anmälan inte är giltig om du inte uppfyller alla krav i stycket ovan. Mer information om DMCA och DMCA-anmälan finns i 17 U.S.C.§ 512.

12. Gottgörelse och ansvarsbefrielse

Genom att använda Appen intygar du att du kommer försvara, gottgöra och hålla Ford och dess dotterbolag, deras distributörer, återförsäljare, återförsäljarorganisationer och reklambyråer samt anställda, agenter, chefer, ledning och aktieägare skadelösa från alla skulder, anspråk, skadestånd och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som kan uppkomma ur din användning av Appen, dina överträdelser av dessa Villkor och/eller ditt intrång eller påstått intrång i patent, upphovsrätt, varumärken, immaterialrätt eller andra rättigheter tillhörande tredje part. 

Ford förbehåller sig rätten att sköta allt försvar för ärenden som involverar gottgörelse från dig och du godkänner i sådana fall att samarbete i fullo med Ford. Du samtycker till att din appbutik inte har något ansvar eller några skyldigheter till att undersöka, försvara, förlika eller bevilja påstådda överträdelser av immaterialrätt tillhörande tredje part.

13. Friskrivning

Ford kan när som helst revidera dessa Villkor genom att uppdatera detta anslag. Du är bunden av dessa revideringar och bör därför besöka den här sidan då och då för att läsa de aktuella Villkoren. OBSERVERA ATT DESSA VILLKOR ENDAST GÄLLER DEN HÄR APPEN. ANDRA WEBBPLATSER SOM TILLHANDAHÅLLS AV FORD ELLER DESS DOTTERBOLAG KAN HA ANDRA VILLKOR SOM GÄLLER ANVÄNDNING AV DE APPARNA. DET ÄR DITT ANSVAR ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ VILLKOREN FÖR DE APPARNA.

Den här Appen och all information den innehåller tillhandahålls endast som information, ”i befintligt skick” och ”i tillgängligt skick” och kan innehålla tekniska fel, tryckfel eller andra fel. I vissa avsnitt kan informationen som tillhandahålls representera en åsikt eller en bedömning. Ford, informationsleverantören och deras agenter lämnar ingen försäkran, framställning eller garanti av något slag, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat till, att Appen fungerar samt att Appen, informationen, Materialet, innehållet, tillgängligheten eller produkterna är korrekta, aktuella eller kompletta. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag avsäger sig Ford ansvar för alla garantier, både uttryckta och underförstådda, inklusive men ej begränsat till, underförstådda garantier vad gäller allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål. Om denna App inte motsvarar tillämpliga garantier kan du meddela din appbutik. Butiken kan då återbetala inköpssumman för Appen och har, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, inga andra skyldigheter vad gäller Appen. Du samtycker till att appbutiken inte ansvarar för att ta upp eventuella anspråk från dig eller tredje part vad gäller Appen eller användning eller innehav av Appen, inklusive men ej begränsat till: (i) anspråk vad gäller produktansvar, (ii) anspråk vad gäller att Appen inte följer tillämpliga juridiska krav eller myndighetskrav och (iii) anspråk som uppstår under lagstiftning om konsumentskydd eller liknande. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENIGT GÄLLANDE LAG AVSÄGER SIG FORDS LEDNING, CHEFER, ANSTÄLLDA, MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, AKTIEÄGARE, REPRESENTANTER OCH AGENTER ANSVAR FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I KOPPLING TILL DEN HÄR APPEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG TAR FORD, DESS INFORMATIONSLEVERANTÖRER OCH AGENTER INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA (I) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSONSKADOR ELLER SKADOR PÅ EGENDOM, AV NÅGOT SLAG, TILL FÖLJD AV DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅR APP, (III) EVENTUELL OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER EVENTUELLA PERSONUPPGIFTER OCH/ELLER FINANSIELLA UPPGIFTER SOM FINNS LAGRADE PÅ DESSA, (IV) EVENTUELLT AVBROTT ELLER STOPP I ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅR APP, (V) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANER ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA VÅR APP AV TREDJE PART OCH/ELLER (VI) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL ELLER FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV INNEHÅLL SOM LÄGGS UPP, SKICKAS VIA E-POST, FÖRS ÖVER ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA APPEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG LÄMNAR FORD INGA LÖFTEN, INTYG ELLER GARANTIER, OCH TAR HELLER INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM MARKNADSFÖRS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART VIA WEBBEN, APPEN ELLER HYPERLÄNKADE WEBBPLATSER ELLER APPAR, ELLER SOM FÖREKOMMER I BANDEROLLER ELLER ANNAN ANNONSERING. FORD TAR HELLER INGEN DEL I OCH ANSVARAR INTE FÖR ÖVERVAKNING AV EVENTUELLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. PRECIS SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM ALLA MEDIER ELLER MILJÖER BÖR DU ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT OCH VARA FÖRSIKTIG DÄR SÅ KRÄVS. VARKEN FORD, DESS INFORMATIONSLEVERANTÖRER ELLER AGENTER TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER ELLER RÅD RELATERADE TILL JURIDISKA FRÅGOR, SKATT, MEDICINSKA FRÅGOR, RÅDGIVNING, BOKFÖRING, INVESTERING, FINANSIELLA FRÅGOR ELLER ANDRA PROFESSIONELLA OMRÅDEN.

Det här avsnittet påverkar inte, och har inte för avsikt att påverka, eventuella konsumenträttigheter som inte kan undantas enligt gällande konsumentlagar. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag begränsas eventuella skadeståndsskyldigheter för Ford, dess ledning, chefer, anställda, relaterade enheter, dotterbolag, aktieägare, representanter eller agenter vad gäller brott mot sådana rättigheter till inköpspriset för denna App.

14. Diverse

Dessa Villkor, tillsammans med ytterligare villkor som du godkänner när du använder vissa delar av Appen, utgör hela avtalet för Appen och eventuella tjänster och åsidosätter all tidigare eller samtida kommunikation, både elektronisk, muntlig och skriftlig, mellan dig och oss vad gäller Appen eller tjänsterna som tillhandahålls i Appen. Den här Appen sköts från Fords kontor i USA. Om inte och i den utsträckning lokal lag kräver något annat, ska dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i State of Michigan, utom i samband med konflikter gällande lagbestämmelser i dessa, vilket kräver att andra lagval tillämpas. Om en domstol fastställer att några villkor i dessa Villkor är olagliga eller ej verkställbara tas sådana villkor bort och de återstående villkoren gäller fortfarande. Om Ford inte utövar eller verkställer några rättigheter eller villkor i dessa Villkor innebär detta inte att man avsäger sig dessa rättigheter eller villkor. Om en domstol i en kompetent jurisdiktion finner att någon del av dessa Villkor är ogiltig samtycker parterna ändå till att domstolen ska försöka verkställa parternas avsikter så som de återges i villkoret samt att övriga delar av dessa Villkor fortsätter gälla. Om inte lokal lag påbjuder något annat hanteras alla stämningar som uppstår till följd av eller i relation till dessa Villkor i en statlig eller delstatlig domstol i Wayne County, Michigan. Om du har några frågor, kommentarer eller anspråk vad gäller den här Appen kan du kontakta oss med hjälp av de lokala kontaktuppgifter som du hittar på webbplatsen http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Du kan även kontakta oss i USA på:

 

 

15. Innehåll skapat av användare

Om Appen tillåter att du skickar in information till Ford (”Användarbidrag”) förstår du och samtycker till att dina Användarbidrag inte behandlas konfidentiellt av Ford, utom enligt vad som anges häri vad gäller personlig identifierbar information som du skickar in till Ford och som beskrivs mer ingående nedan. Du är ensamt ansvarig för dina Användarbidrag och konsekvenserna av att du publicerar dina Användarbidrag. Eftersom dina Användarbidrag kan visas offentligt kan många människor från hela världen se dina inlägg och kommentarer. Ford varken delar, säljer eller hyr ut personlig identifierbar information till tredje part för deras användning utan att ge dig ett val. Genom att uppge din e-postadress samtycker du till att Ford och dess tredjepartsserviceleverantörer kan använda din e-postadress för att kontakta dig om dina Användarbidrag eller i andra administrativa syften. Exempel på Användarbidrag som inte övervägs (Undantagna objekt) är:

(a) konfidentiella uppgifter av något slag;

(b) produktstyling eller designidéer;

(c) idéer om produktnamn, slogan eller logotyper;

(d) annons- och marknadsföringsförslag (reklamer, låtar m.m.);

(e) affärsmetoder eller sätt att sköta vår verksamhet (omstrukturering, förvärv m.m.); och

(f) bidrag som Ford, efter eget gottfinnande, anser olämpliga av någon anledning (som inlägg som innehåller svordomar, grovt sexuellt språk, kränkande yttranden, hot m.m.). 

16. Fords rätt till Användarbidrag

Genom att sicka in ett Användarbidrag ger du Ford en oåterkallelig, evig, överförbar, icke exklusiv, fullt betald, global licens (som kan underlicensieras i flera steg) att (a) använda, kopiera, överföra, distribuera, återge, modifiera, skapa härledda verk av, anpassa, kombinera med andra idéer eller verk, publicera, översätta, uppföra och visa upp offentligt hela eller delar av ditt Användarbidrag (eller en anpassad version av det) i alla format eller medier som är kända idag eller utvecklas i framtiden och (b) använda (och låta andra använda) ditt Användarbidrag på alla sätt och i alla syften (inklusive, men ej begränsat till, kommersiella syften) som Ford anser lämpliga, efter eget gottfinnande (inklusive, men ej begränsat till, att införliva hela ditt Användarbidrag, eller delar eller en anpassad version av det, i valfri(tt) fordon, teknik, produkt eller tjänst). Ford förbehåller sig rätten att visa annonser i koppling till Användarbidrag och att använda Användarbidrag i annonserings- och marknadsföringssyften. Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du förstår och samtycker till Fords rätt att visa annonser i koppling till Användarbidrag i annonserings- och marknadsföringssyften. Ford kan, men är inte skyldig att, granska Användarbidrag eller övervaka delar av webbplatsen där Användarbidrag kan skickas in. Du samtycker till att ta fullt ansvar för alla dina Användarbidrag.

17. Rådgivning 

Ford agerar inte som rådgivare. Vi är inte skyldiga att förklara eventuella beslut om ditt Användarbidrag. Detta gäller det ursprungliga inlägget eller eventuella kommentarer du lämnar samt allt du senare avslöjar, muntligt eller skriftligt. Vi har ingen skyldighet att berätta något vi redan visste eller har upptäckt sedan ditt Användarbidrag för dig.

 

Back to top

Del 2 – Sekretessmeddelande för Fords appkatalog

1.  Allmänt meddelande:

Ford Motor Company (“Ford”, “oss”, “det”, ”vi” eller “vårt”) respekterar din integritet och kommer att göra sitt yttersta för att skydda den. Detta sekretessmeddelande förklarar Fords policyer och procedurer angående kundinformation på internet. Via detta framställande vill Ford att du ska känna dig trygg i hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga och övriga information som vi samlar in eller som du tillhandahåller via Appen samt visa hur du kan kontakta oss med eventuella frågor. Ford hoppas verkligen att vi, i och med att vi förklarar våra datahanteringsprocedurer, ska få ett långvarigt och förtroligt förhållande med dig. Genom att använda Appen godkänner du villkoren i detta sekretessmeddelande.

2.  Information om vår organisation och App och allmän praxis för datainsamling:

Detta sekretessmeddelande gäller Fords appkatalog. Fords appkatalog administreras av tredje part åt Ford Motor Company, Marketing, Sales and Service Division, 16800 Executive Plaza Drive, Dearborn, MI 48126. 

Syftet med den här Appen är att ge dig en katalog med mobilappar som är tillgängliga för användning med Ford Motor Companys inbyggda teknik AppLink samt att länka till dessa mobilappar i appbutiker. 

När du använder applikationen kan analysföretag samla in information om din användaraktivitet över tid.

Eftersom det ännu inte finns ett samförstånd om hur webbläsarbaserade DNT-signaler (Do Not Track), utom cookies, ska tolkas svarar Ford Motor Company inte på odefinierade DNR-signaler till dess amerikanska webbplatser i dagsläget.

De flesta webbläsare kan konfigureras så att de inte godkänner cookies, men detta kan leda till att du inte har tillgång till vissa funktioner eller tjänster på våra webbplatser.

3.  Information som samlas in:

För att tillhandahålla Fords appkatalog och visa de AppLink-aktiverade appar som är tillgängliga på din marknad kommer Appen ha tillgång till och använda din mobila enhets IP-adress för att avgöra vilket land du är i och vilket språk som är inställt på din enhet, detta för att tillhandahålla de appar som är tillgängliga i ditt land och visa dem på lämpligt språk. Dessutom placeras ett order-ID i Appen, så varje gång du återvänder till Fords appkatalogdatabas i vår molntjänst ser du innehåll för det land där du befinner dig och språket som är inställt på din enhet. 

4.  Aggregerad information som samlas in och hur den används:

När du använder Appen samlar Ford in och lagrar namnet på din telefonplattform (t.ex. iOS eller Android), plattformsversion, sidorna du begär samt datum och tid för begäran, hur ofta du använder applikationen och vilket land du befinner dig i på aggregerad nivå.

Den här informationen används på aggregerad nivå och identifierar inte den individuella Appanvändaren. Aggregerad information kan användas för att:

Den aggregerade informationen används även för att analysera användarupplevelsen i Appen. Denna analys:

5.  Metod för insamling av information:

Den här Appen använder analysverktyg för klickspårning från tredje part för att samla in statistik över genomklickning. 

Den här Appen kan även generera en ”sessionslogg” när du använder appen. Sessionsloggar används för att fastställa hur användarna rör sig på våra webbplatser eller i våra Appar. På så sätt kan vi strukturera våra sidor så att den information som användarna besöker oftast är enklare att hitta. Genom att spåra besök på olika sidor kan vi även fastställa om informationen som tillhandahålls används.

6.  Delning av din information:

Ford Motor Company varken delar, säljer eller hyr ut personlig identifierbar information till fristående företag för deras användning utan ditt tillstånd.

Aggregerad appstatistik för Fords appkatalog kan delas med andra dotterbolag i Ford Motor Company och dessa dotterbolags webbplatser eller appar. 

Ford kan komma att avslöja insamlad information om (1) man i god tro anser att detta krävs för att: (a) följa lagliga påbud eller juridiska förfaranden som har delgetts Ford Motor Company, dess dotterbolag, webbplatsen eller Appen; (b) skydda och försvara Ford Motor Companys eller dess dotterbolags, denna webbplats eller Apps rättigheter eller egendom; eller (c) agera under särskilda omständigheter för att skydda säkerheten för personal på Ford Motor Company eller dess dotterbolag, användarna av webbplatserna eller Apparna eller allmänheten; eller (2) om detta krävs enligt lag.

7.  Tillgång till och kontroll över användningen av din information och dina kontaktuppgifter: 

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring det här sekretessmeddelandet, sekretessrutiner för Fords appkatalog eller har några frågor angående innehållet i den här Appen kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna för ditt land som finns på denna URL: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites. Kontaktuppgifter för USA finns nedan. 

Fords appkatalog arbetar engagerat med kunder för att hitta en rättvis och snabb lösning på alla klagomål eller tvister om sekretess och hanteringen av dina data. Fords appkatalog svarar gärna på dina frågor och kommentarer. 

Boende i USA – Så kontaktar du oss:

Telefon

800-392-3673

800-232-5952 (för hörselskadade)

 

Tillgängligt 8.00–17.00 EST

Måndag–fredag

 

Postadress

Ford Motor Company

Customer Relationship Center

P.O. Box 6248

Dearborn, MI 48126

8.  Skydd av din information:

Det är viktigt för oss att skydda informationen för besökare på Fords webbplatser och användare av Appen. Ford använder system, riktlinjer och procedurer för att upprätthålla korrekt information och för att skydda information från att gå förlorad, missbrukas eller ändras.

9.  Databearbetning:

Genom att använda Appen förstår och samtycker du till insamling, användning, behandling, överföring och utlämning av information globalt, även i USA, i enlighet med detta Sekretessmeddelande.

10.  Länkar till andra appar:

Fords appkatalog tillhandahåller länkar till andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser sekretessmeddelanden för alla webbplatser eller Appar som du besöker, även de som det finns länkar till, så att du förstår hur dessa webbplatser eller Appar samlar in, använder och delar din information. Fords appkatalog ansvarar inte för sekretessmeddelanden, innehåll eller datahanteringsrutiner på andra webbplatser eller Appar. 

11.  Sekretessmeddelandets startdatum och revisionsdagar:

Vi kan då och då uppdatera sekretessmeddelandet för att återspegla ändringar i Appen eller våra sekretessrutiner eller lagstiftningen. Om meddelandet uppdateras publiceras det nya meddelandet i Appen tio (10) dagar innan ändringarna börjar gälla. 

Detta sekretessmeddelande börjar gälla 20 maj 2016

 

Back to top

Del 3 – Landsspecifika villkor

De Allmänna villkoren i Del 1 och Sekretessmeddelandet i Del 2 gäller alla Appar om inget annat anges i de Landsspecifika villkoren nedan. Om de Allmänna villkoren eller Sekretessmeddelandet strider mot de Landsspecifika villkoren gäller de Landsspecifika villkoren i tillämpligt land.

Australien.

Appar och priser i USA (Avsnitt 5): Det sista stycket har ändrats helt till följande:

”Om en bil framställs i den här Appen är detta på inget sätt ett erbjudande om att köpa eller sälja bilar från Ford eller tillhandahålla finansiering eller leasing. Ford vidtar rimliga åtgärder för att garantera att priserna och produktinformationen i den här Appen är korrekta. Alla priser, produktspecifikationer och annan information i appen är endast till som information, kan när som helst ändras utan någon förpliktelse, kan variera mellan olika regioner och kanske inte är helt aktuella eller korrekta. Kontakta den återförsäljare du har valt för att få det faktiska priset för en viss bil samt eventuella tillämpliga villkor som kan gälla.” 

Övriga Villkor/Begränsningar (Avsnitt 9): Det sista stycket har ändrats för att omfatta följande:

Om du har en fråga om en av Ford Motor Companys produkter kontaktar du Fords lokala kundcenter genom att ringa 136373 i Australien under normal kontorstid.

Innehåll skapat av användare (Avsnitt 15): Det här avsnittet har tagits bort helt.

Fords rätt till Användarbidrag (Avsnitt 16): Det här avsnittet har tagits bort helt.

Frankrike

Om du är en konsument som bor i Frankrike bör du läsa dessa Användarvillkor för Appen i kombination med tillämplig fransk konsumentlag.

Tillverkarens grundpris (”Grundpris”) bör tolkas som Tillverkarens rekommenderad maxpris för återförsäljning (”Maxpris”).

Innehåll skapat av användare (Avsnitt 15) kompletteras av följande meningar:

Du intygar att du äger alla rättigheter till ditt Innehåll (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till ljud-, video- och/eller digitalinspelningar och uppträdandet i Fotot, om något) eller alternativt att du har köpt alla nödvändiga rättigheter till ditt Innehåll, så att du kan ge Ford rätt till Innehållet. 

Franskt meddelande om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter):

Genom att godkänna detta Sekretessmeddelande har du informerats om att dina personuppgifter (om sådana förekommer) inkluderas i vissa datafiler som tillhör Ford Motor Company i USA och kan bearbetas för användningen av Appen. Dessa data kan tilldelas ditt lokala Ford Group Company (Ford France) och andra Ford Group Companies (som du hittar på www.ford.com), både i och utanför Europeiska unionen (EU), som faller under samma krav på skydd i samband med bearbetning av personuppgifter och sekretess, samt utvalda externa tjänsteleverantörer i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Alla dessa måste tillämpa samma organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som Ford använder för att bearbeta personuppgifter. Därtill inkluderas dina uppgifter i datafiler tillhörande Ford och ditt lokala Ford Group Company, om du inte motsätter dig denna extra bearbetning. Dessa uppgifter används för reklam och marknadsföring av produkter och tjänster relaterade till bilbranschen. Dessa uppgifter kan i samma syfte överlåtas till företag som tillhör ditt lokala Ford Group Companys distributionsnätverk och andra Ford Group Companies, med liknande aktivitet, både i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vid den bearbetning av personuppgifter som nämns ovan kan du alltid utöva din rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig (vad som är tillämpligt) uppgifterna skriftligt genom att skicka ett meddelande till följande adress FMC Automobiles, M. data, 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.

Tyskland

Genom att godkänna detta Sekretessmeddelande har du informerats om att dina personuppgifter (om sådana förekommer) inkluderas i vissa datafiler som tillhör Ford Motor Company i USA och kan bearbetas för användningen av Appen. Dessa data kan tilldelas ditt lokala Ford Group Company (Ford-Werke GmbH) och andra Ford Group Companies (som du hittar på www.ford.com), både i och utanför Europeiska unionen (EU), som faller under samma krav på skydd i samband med bearbetning av personuppgifter och sekretess, samt utvalda externa tjänsteleverantörer i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Alla dessa måste tillämpa samma organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som Ford använder för att bearbeta personuppgifter.

Vid den bearbetning av personuppgifter som nämns ovan kan du alltid utöva din rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig (vad som är tillämpligt) uppgifterna skriftligt genom att skicka ett e-postmeddelande till Kunden@ford.com eller ett meddelande till följande adress:

Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65, 50742 Köln

Italien

Allmän information (Avsnitt 1): Det sista stycket i det här Avsnittet har ändrats och bytts ut helt, till följande:

Ford och/eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor då och då utan att meddela dig. Om du motsätter dig dessa ändringar är ditt enda alternativ att sluta använda Appen. Om du fortsätter använda Appen efter startdatumet för sådana ändringar innebär det att du bekräftar ändringarna och samtycker till att bindas av Villkoren för ändringarna. Ford kan stoppa hela eller delar av Appen när som helst genom ett skriftligt meddelande till dig. Använd inte Appen om du inte godkänner något av dessa Villkor.

Systemkrav/Uppdateringar/Ändringar/Stopp (Avsnitt 3): Det sista stycket i det här Avsnittet har ändrats och bytts ut helt, till följande:

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag förbehåller Ford sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, förbättra, korrigera, modifiera, pausa, avbryta eller helt stoppa Appen eller delar av den när som helst. Om detta skulle inträffa meddelar Ford dig om ändringarna skriftligt. Om du använder Appen efter att sådana ändringar publicerats tolkas detta som ett godkännande av ändringarna. Appen kanske inte är tillgänglig under underhållsavbrott eller vid andra tillfällen.

Appar och priser i USA (Avsnitt 5): Det här Avsnittet har ändrats och införlivats på följande sätt:

Om du är en konsument som bor i Italien bör du läsa dessa Användarvillkor i kombination med tillämplig italiensk konsumentlag.

Tillverkarens grundpris (”Grundpris”) bör tolkas som Tillverkarens rekommenderad maxpris för återförsäljning (”Maxpris”).

Övriga Villkor/Begränsningar (Avsnitt 9): Det sista stycket har ändrats för att omfatta följande:

Om du har en fråga om en av Ford Motor Companys produkter kontaktar du Fords lokala kundcenter under normal kontorstid på Ford Italia S.p.A. (Centro Relazioni clienti), telefonnummer: +39-800 22 44 33

Innehåll skapat av användare (Avsnitt 15): Det här Avsnittet kompletteras av följande meningar:

Du intygar att du äger alla rättigheter till ditt Innehåll (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till ljud-, video- och/eller digitalinspelningar och uppträdandet i Fotot, om något) eller alternativt att du har köpt alla nödvändiga rättigheter till ditt Innehåll, så att du kan ge Ford rätt till Innehållet.

Del 2 (Sekretessmeddelande för Fords appkatalog): Det här Avsnittet har ändrats och införlivats för att omfatta följande:

Genom att godkänna Villkoren har du informerats om att dina personuppgifter (om sådana förekommer) inkluderas i vissa datafiler som tillhör Ford och kan bearbetas för användningen av Appen. Dessa data kan tilldelas ditt lokala Ford Group Company (Ford Italia S.p.A.) och andra Ford Group Companies (som du hittar på www.ford.com), både i och utanför Europeiska unionen (EU), som faller under samma krav på skydd i samband med bearbetning av personuppgifter och sekretess, samt utvalda externa tjänsteleverantörer i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Alla dessa måste tillämpa samma organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som Ford använder för att bearbeta personuppgifter.

Vid den bearbetning av personuppgifter som nämns ovan kan du alltid utöva din rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig (vad som är tillämpligt) uppgifterna skriftligt genom att skicka ett meddelande, tillsammans med bevis på din identitet, till Ford Italia S.p.A., via Andrea Argoli, 54 00143 Roma (Italien), telefonnummer +39 800 22 44 33.

Nederländerna.

Allmän information (Avsnitt 1): Meningen ”och bekräftar att du är över 18 år gammal” i andra stycket har ersatts av följande:

”och bekräftar att du är över 16 år gammal och att du är kapabel och kompetent att godkänna de villkor, skyldigheter, intyganden, representationer och garantier som anges i dessa Villkor och lovar att följa och uppfylla dessa Villkor.”

Systemkrav/Uppdateringar/Ändringar/Stopp (Avsnitt 3): Det sista stycket har bytts ut helt, till följande:

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag förbehåller Ford sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, förbättra, korrigera, modifiera, pausa, avbryta eller helt stoppa Appen eller delar av den när som helst. Om Ford gör detta meddelar Ford dig om ändringarna i rimlig tid. Om du använder Appen efter att sådana ändringar publicerats tolkas detta som ett godkännande av ändringarna. Appen kanske inte är tillgänglig under underhållsavbrott eller vid andra tillfällen.

Friskrivning (Avsnitt 13): Det första stycket har ersatts av följande:

Ford kan när som helst revidera dessa Villkor genom att uppdatera detta anslag och meddela sådana ändringar i rimlig tid. Om detta inträffar meddelar Ford dig och din fortsatta användning av Appen utgör ditt godkännande av de uppdaterade Villkoren. OBSERVERA ATT DESSA VILLKOR ENDAST GÄLLER DEN HÄR APPEN. ANDRA WEBBPLATSER SOM TILLHANDAHÅLLS AV FORD ELLER DESS DOTTERBOLAG KAN HA ANDRA VILLKOR SOM GÄLLER ANVÄNDNING AV DE APPARNA. DET ÄR DITT ANSVAR ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ VILLKOREN FÖR DE APPARNA.

Ryssland

Om du är en konsument som bor i Ryssland bör du läsa dessa Användarvillkor för Appen i kombination med tillämplig rysk konsumentlag.

Appar och priser i USA (Avsnitt 6): Det här Avsnittet har ändrats för att omfatta följande:

Tillverkarens grundpris (”Grundpris”) bör tolkas som Tillverkarens rekommenderad maxpris för återförsäljning (”Maxpris”).

Observera att all information i den här Appen vad gäller utrustning, tekniska data, färgkombinationer samt priser på bilar och tjänster endast tillhandahålls som information och inte under några förutsättningar är ett allmänt erbjudande som definieras i enlighet med det som anges i Paragraf 437 (2) i Rysslands civilrätt. Kontakta din auktoriserade Fordåterförsäljare för mer information.

Innehåll skapat av användare (Avsnitt 15) kompletteras av följande meningar:

Du intygar att du äger alla rättigheter till ditt Innehåll (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till ljud-, video- och/eller digitalinspelningar och uppträdandet i Fotot, om något) eller alternativt att du har köpt alla nödvändiga rättigheter till ditt Innehåll, så att du kan ge Ford rätt till Innehållet. 

Sekretessmeddelande (Del 2) meningen ”Genom att använda Appen förstår och samtycker du till insamling, användning, behandling, överföring och utlämning av information globalt, även i USA.”: ersätt med följande stycke:

”Appen samlar in data om dess prestation och din användning av dess funktioner, så att vi kan ge dig bästa möjliga användarupplevelse. De data som samlas in används på aggregerad nivå för att analysera och rapportera om Appens prestation och hur funktionerna i den används (”Syfte”) och används inte i något annat syfte. Dessa data kan användas i detta Syfte av Ford, Fords dotterbolag och utvalda underleverantörer över hela världen. 

Genom att klicka på ”Acceptera” godkänner du och samtycker till dessa Användarvillkor och ger även LLC Ford Sollers Holding (och dess dotterbolag) allt nödvändigt samtycke, i enlighet med gällande rysk lagstiftning. Detta samtycke omfattar även ditt samtycke till överföring av dina personuppgifter över gränser, till ett land utanför Ryssland, inklusive USA.

Spanien.

Sekretessmeddelande (Del 2): Det här Avsnittet har ändrats för att omfatta följande:

Om du använder den här Appen tolkas detta, så långt det är möjligt, som att du samtycker till att Ford får samla in den information på aggregerad nivå som beskrivits. Detta omfattar alla Appanvändare och spårning av Appsidor som besöks eller den tid som tillbringas i Appen och kan tillåta identifiering av enheten och spårning av dess användning över tid. 

Genom att använda den här Appen ger du även Ford uttryckligt tillstånd att använda sessionscookies och permanenta cookies, sessionsloggar, spotlight-annonser/webb-beacons/GIF/pixeltaggar och analysverktyg för klickspårning från tredje part för att samla in aggregerad information eller annan information om Appanvändare. 

Om personlig identifierbar information samlas in och bearbetas gäller sista stycket i det spanska meddelandet nedan om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter) detta Stycke, för att du ska kunna utnyttja din rätt att ta tillbaka ditt samtycke till att få kommersiell kommunikation eller till att Ford samlar in din information så som beskrivs ovan. I det senare fallet är du medveten om att Appen kanske inte fungerar.

Appar och priser i USA (Avsnitt 6): Det här Avsnittet har ändrats för att omfatta följande:

Du kan kontakta ditt lokala Ford Group Company om du har några klagomål:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) på Ford España, S.L.

Post Office Box num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spanien)

(Spanskt) telefonnummer 902 442 442

Övriga Villkor/Begränsningar (Avsnitt 9):

Om du har en fråga om en av Ford Motor Companys produkter kontaktar du Fords lokala kundcenter under normal kontorstid:

Centro de Relaciones con Clientes (CRC) på Ford España, S.L.

Post Office Box num. 3

46700 Gandia – Valencia (Spanien)

(Spanskt) telefonnummer 902 442 442

Friskrivning (Avsnitt 13):

Om du är en konsument som bor i Spanien bör du läsa detta Avsnitt i kombination med tillämplig lokal konsumentlag. Begränsningar av dina lagliga rättigheter vad gäller skador, dödsfall eller personskador som drabbar konsumenten till följd av något som Ford gör eller underlåter är inte tillämpliga. 

Diverse (Avsnitt 14):

Om du är en konsument som bor i Spanien bör du läsa detta Avsnitt i kombination med tillämplig lokal konsumentlag. De spanska domstolarna där du bor är den kompetenta myndigheten för eventuella processer som uppstår ur användningen av den här Appen eller dessa Villkor. 

Innehåll skapat av användare (Avsnitt 15): 

Det spanska meddelandet om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter) nedan gäller detta Avsnitt om personlig identifierbar information bearbetas.

Fords rätt till Användarbidrag (Avsnitt 16): 

Det spanska meddelandet om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter) nedan gäller detta Avsnitt om personlig identifierbar information bearbetas.

Spanskt meddelande om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter):

Genom att godkänna detta Sekretessmeddelande har du informerats om att dina personuppgifter (om sådana förekommer) inkluderas i vissa datafiler som tillhör Ford och kan bearbetas för användningen av Appen. Dessa data kan tilldelas ditt lokala Ford Group Company (Ford España, S.L.) och andra Ford Group Companies (som du hittar på www.ford.com), både i och utanför Europeiska unionen (EU), som faller under samma krav på skydd i samband med bearbetning av personuppgifter och sekretess, samt utvalda externa tjänsteleverantörer i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Alla dessa måste tillämpa samma organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som Ford använder för att bearbeta personuppgifter.

Vid den bearbetning av personuppgifter som nämns ovan kan du alltid utöva din rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig (vad som är tillämpligt) uppgifterna skriftligt genom att skicka ett meddelande, tillsammans med bevis på din identitet, till Post Office Box num. 3, 46700 Gandia – Valencia (Spanien), ringa det (spanska) telefonnumret 902 442 442 eller skicka ett e-postmeddelande till: ”bajacrm@infoford.com”. 

Turkiet.

Systemkrav/Uppdateringar/Ändringar/Stopp (Avsnitt 3):

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag förbehåller Ford sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, förbättra, korrigera, modifiera, pausa, avbryta eller helt stoppa Appen eller delar av den när som helst. Om Ford gör detta meddelar Ford dig om ändringarna i rimlig tid. Om du använder Appen efter att sådana ändringar publicerats tolkas detta som ett godkännande av ändringarna. Appen kanske inte är tillgänglig under underhållsavbrott eller vid andra tillfällen.

Friskrivning (Avsnitt 13):

Om du är en konsument som bor i Turkiet bör du läsa detta Avsnitt i kombination med tillämplig turkisk lag. 

Ford kan när som helst revidera dessa Villkor genom att uppdatera detta anslag och meddela sådana ändringar i rimlig tid. Om detta inträffar meddelar Ford dig och din fortsatta användning av Appen utgör ditt godkännande av de uppdaterade Villkoren. OBSERVERA ATT DESSA VILLKOR ENDAST GÄLLER DEN HÄR APPEN. ANDRA WEBBPLATSER SOM TILLHANDAHÅLLS AV FORD ELLER DESS DOTTERBOLAG KAN HA ANDRA VILLKOR SOM GÄLLER ANVÄNDNING AV DE APPARNA. DET ÄR DITT ANSVAR ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ VILLKOREN FÖR DE APPARNA.

Diverse (Avsnitt 14):

Om du är en konsument som bor i Turkiet bör du läsa detta Avsnitt i kombination med tillämplig turkisk konsumentlag. 

Sekretessmeddelande (Del 2):

Genom att klicka på ”Acceptera” godkänner och accepterar du dessa Villkor, inklusive att de data som samlas in från dig kan föras över till och lagras eller bearbetas på platser utanför Turkiet, inklusive USA.

Genom att använda den här Appen ger du även Ford uttryckligt tillstånd att använda sessionscookies och permanenta cookies, sessionsloggar, spotlight-annonser/webb-beacons/GIF/pixeltaggar och analysverktyg för klickspårning från tredje part för att samla in aggregerad information eller annan information om Appanvändare. 

Röjande av din information

Genom att klicka på ”Acceptera” godkänner du och samtycker till att Ford kan röja din information för alla medlemmar av Fordgruppen, vilket innebär dotterbolag, inklusive Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. och Koç Holding A.Ş., i enlighet med gällande turkisk lagstiftning. Den kan även röjas för personal som arbetar för Ford och dess leverantörer.

Storbritannien

Övriga Villkor/Begränsningar (Avsnitt 9):

Om du har frågor om en av Ford Motor Companys produkter kan du kontakta Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX

Friskrivning (Avsnitt 13):

Om du är en konsument som bor i Storbritannien bör du läsa detta Avsnitt i kombination med tillämplig lokal lag. Ingenting i dessa Villkor begränsar eller undantar Säljarens ansvar för personskador eller dödsfall till följd av vårdslöshet, bedrägeri eller annat ansvar som inte kan undantas enligt engelsk lag.

Diverse (Avsnitt 14):

Om du är en konsument som bor i Storbritannien bör du läsa detta Avsnitt i kombination med tillämplig lokal konsumentlag. 

Innehåll skapat av användare (Avsnitt 15): 

Det brittiska meddelandet om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter) nedan gäller detta Avsnitt om personlig identifierbar information bearbetas.

Fords rätt till Användarbidrag (Avsnitt 16): 

Det brittiska meddelandet om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter) nedan gäller detta Avsnitt om personlig identifierbar information bearbetas.

Sekretessmeddelande (Del 2):

Om personlig identifierbar information samlas in och bearbetas gäller sista stycket i det brittiska meddelandet om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter) denna Del 2, för att du ska kunna utnyttja din rätt att ta tillbaka ditt samtycke till att få kommersiell kommunikation eller till att Ford samlar in och bearbetar din information så som beskrivs ovan. Om du tar tillbaka ditt samtycke till att Ford samlar in och bearbetar din information på så sätt som beskrivs ovan bör du vara medveten om att Appen kanske inte fungerar. 

Brittiskt meddelande om ärlig insamling av personlig identifierbar information (personuppgifter):

Genom att acceptera dessa Villkor, och i den utsträckning som personuppgifter samlas in av Appen, kan alla personuppgifter som samlas in från dig bearbetas av Ford för användningen av Appen. De kan även föras över till ditt lokala Ford Group Company (Ford Motor Company Limited) och andra Ford Group Companies (detaljer om dessa finns på www.ford.com), både i och utanför Europeiska unionen (EU), och bearbetas av personal utanför EES som arbetar för Ford eller för en av våra leverantörer. Ford vidtar alla rimliga åtgärder som krävs för att se till att dina data behandlas säkert och i enlighet med dessa Villkor och att samma organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som Ford använder för att bearbeta personuppgifter används.

I den utsträckning som personuppgifter samlas in av den här Appen kan de användas av Ford och ditt lokala Ford Group Company för reklam och marknadsföring av produkter och tjänster relaterade till bilbranschen. Dessa data kan användas i samma syfte av företag som tillhör ditt lokala Ford Group Companys distributionsnätverk (www.ford.co.uk) och andra Ford Group Companies, med liknande aktivitet, både i och utanför EES.

Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och bearbetning.

Vid den bearbetning av personuppgifter som nämns ovan kan du alltid utöva din rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig (vad som är tillämpligt) uppgifterna skriftligt genom att skicka ett meddelande, tillsammans med bevis på din identitet, till Ford Motor Company Limited, PO Box 2439, Glasgow, G40 3WX.